nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.09.2018 "Dikke fractie onderschat als kwalitatief mestproduct"

Dikke fractie, dat ontstaat na scheiding van drijfmest, wordt nog vaak onderschat als kwalitatief mestproduct voor de akkerbouw. Nochtans is het een interessante bron van organische stof omdat de samenstelling ervan veel stabieler is dan die van drijfmest. Door de toename van mestverwerking in Vlaanderen is het aanbod van dikke fractie bovendien groot. Dat blijkt uit de literatuurstudie ‘Waarde van dikke fractie na mestscheiding als bron van organische stof’ die werd voorgesteld tijdens de Vlaamse Mestdag van het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM).

Het organische stofgehalte van Vlaamse landbouwpercelen is dalend. Om het koolstofgehalte op peil te houden, moet er elk jaar voldoende organisch materiaal aangevoerd worden, bijvoorbeeld uit dierlijke mest. Maar ruim 24 procent van de akkerbouwers gebruikt minder dierlijke mest dan wettelijk toegelaten. Vooral de variabele samenstelling van dierlijke mest, de onbetrouwbaarheid van bijgevoegde analyses en het transport dat midden in het bemestingsseizoen soms moeilijk te regelen valt, liggen aan de basis van die onderbemesting.

Volgens het VCM is dikke fractie nochtans een interessante bron van organische stof. Het effectieve organische koolstofgehalte (EOC), dit is de hoeveelheid koolstof die één jaar na toediening nog overblijft in de grond en dus bijdraagt aan de opbouw van organische stof in de bodem, is bij dikke fractie rundermest zelfs 34 procent hoger dan bij runderstalmest. Dikke fractie van varkensmest heeft dezelfde EOC-waarde als runderstalmest. “Bijkomend voordeel van dikke fractie is dat het gemakkelijker te transporteren is in vergelijking met drijfmest en dat het goedkoop kan worden opgeslagen”, klinkt het.

Bovendien komt in Vlaanderen steeds meer dikke fractie van mest beschikbaar omdat mestverwerking is toegenomen en omdat vooral rundveehouders, maar ook varkenshouders, meer interesse tonen in de toepassing van dunne factie op het eigen bedrijf. “Vandaag wordt de dikke fractie meestal afgevoerd naar een externe installatie voor compostering, droging of vergisting, waarna het eindproduct voornamelijk wordt afgezet in Frankrijk. Op deze manier worden grote hoeveelheden koolstof uit Vlaanderen geëxporteerd”, zegt Thomas Vannecke van VCM.

Om de waarde van dikke fractie in kaart te brengen, werd in het kader van het Haspengouws Leaderproject ‘Dikke fractie als boost voor organische stof’ een literatuurstudie uitgevoerd. De studie vat maar liefst 76 referenties samen over de techniek van mestscheiding, de samenstelling van dikke fractie, de bijdrage aan de opbouw van organische stof in de bodem en de wetgeving omtrent dikke fractie. Ze werd in primeur voorgesteld tijdens de Vlaamse Mestdag van VCM. Het doel van het Leaderproject is Haspengouwse landbouwers stimuleren om meer dikke fractie in plaats van kunstmest te gebruiken om op die manier het koolstofgehalte van de akkers op peil te houden.

Meer informatie: Literatuurstudie: Waarde van de dikke fractie na mestscheiding als bron van organische stof

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via