nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.10.2017 Discussie over telsysteem voor bossen blijft duren

Er is een nieuwe ontwerpversie van de Boswijzer, het instrument waarmee de Vlaamse overheid de evolutie van het bosareaal in Vlaanderen meet. Minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) geeft de resultaten echter nog niet vrij, omdat de experten erover nog altijd geen volledige consensus konden bereiken. De experten zelf vinden echter dat het resultaat, ondanks alle tekortkomingen, wel bekendgemaakt mag worden. “De ambitie blijft om de kwetsbare zonevreemde bossen te beschermen”, zo verzekert minister Schauvliege alvast.

De discussie over het telsysteem voor bossen startte vier jaar geleden. Minister Schauvliege stelde toen de eerste resultaten van de Boswijzer voor en die gaven aan dat er op twee jaar tijd meer dan 8.000 hectare bossen waren bijgekomen in Vlaanderen. Dat spectaculaire resultaat werd al snel op ongeloof onthaald. Een analyse van het instrument, dat met digitale luchtfoto's werkt, toonde aan dat de foutenmarge wel erg groot was: villawijken met bomen, serres, verkeerswisselaars, etc. werden onterecht als bos ingekleurd.

Er werd afgesproken om de Boswijzer aan te passen. Een stuurgroep boog zich over aanpassingen om het telsysteem meer betrouwbaar te maken. De nieuwe Boswijzer had eind vorig jaar klaar moeten zijn, maar negen maanden later is er nog steeds niets naar buiten gebracht. In de leefmilieucommissie van het Vlaams Parlement zei minister Schauvliege dat er binnen de stuurgroep nog steeds geen consensus is. De externe leden van die stuurgroep hebben de minister en de parlementscommissie nu een brief geschreven. Ze noemen de nieuwe Boswijzer "een duidelijke stap vooruit", ook al geven ze toe dat de nieuwe Boswijzer niet alle doelstellingen waarmaakt en met een grote foutenmarge van duizenden hectare blijft kampen.

Toch vragen de experts "met aandrang" dat de resultaten gepubliceerd worden. Dat niet doen, zouden ze "een ontkenning van de geleverde inspanningen" vinden. Ze benadrukken dat de beslissing om de resultaten niet te publiceren de verantwoordelijkheid is van minister Schauvliege. De minister ging in het parlement niet in op de suggestie van Elisabeth Meuleman (Groen) om nu al vrij te geven wat er op tafel ligt. "'Leg het op tafel en we zullen het wel afschieten', dat is al te gemakkelijk", zei de minister. Ze wil wachten tot er een brede, maatschappelijk gedragen consensus is.

“De ambitie blijft om de kwetsbare zonevreemde bossen te beschermen”, zo zei Schauvliege vorige week tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. “Maar er zijn twee randvoorwaarden. De eerste is dat wij ook in een correcte vergoeding voorzien voor wie een bouwgrond heeft of wie een industriegrond heeft waar die meest waardevolle kwetsbare bossen op gelegen zijn. Als we die beschermen, moeten we mensen ook een correcte vergoeding geven. Dat voorstel ligt op de tafel en wordt op dit moment ook politiek besproken. Daar staat in dat mensen een 100 procent vergoeding krijgen wanneer er geraakt wordt aan hun eigendomsrecht.”

“De tweede randvoorwaarde is dat, zolang het bestaande artikel 90ter van het Bosdecreet niet gewijzigd is, er geen nieuwe boskaart kan komen”, aldus nog Schauvliege. “Maar doen alsof er niets is gebeurd, klopt helemaal niet. Het kader, het Instrumentendecreet, ligt op de tafel. Ik hoop dat we daar snel vooruitgang mee kunnen maken zodat we nadien met een juiste invalshoek bescherming kunnen bieden aan de meest kwetsbare bossen.” 

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via