nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.07.2018 Diversiteit voor Antwerps provinciaal landbouwbeleid

Op welke thema’s moet het Antwerps provinciale landbouwbeleid zich richten in de volgende legislatuur? Om op die vraag een antwoord te krijgen, verzamelde de provincie Antwerpen half juni tal van landbouwers, toeleveranciers, verwerkers, dienstverleners en sectororganisaties op het toekomstcongres landbouw, tuinbouw en agrocomplex in Mechelen. Eén van de belangrijkste bevindingen bleek de vraag naar het beleid om in te zetten op diversiteit in businessmodellen. 

“Uit dit toekomstcongres blijkt dat de hoofdpijlers voor ons toekomstig land- en tuinbouwbeleid ruimte, innovatie en draagvlak moeten blijven”, vat Ludwig Caluwé, Antwerps gedeputeerde voor Landbouw, de bevindingen van het toekomstcongres samen. “Voor de verdere invulling hebben de deelnemers wel enkele klemtonen gelegd. Zo noteerden we een duidelijke vraag naar het ontwikkelen van nieuwe tools en businessmodellen die de landbouwsector, als economische sector, sterker en bijgevolg ook stabieler kunnen maken. Verder was er ook een duidelijke vraag aan de provincie om een diversiteit aan businessmodellen te ondersteunen zodat de landbouw ook in de toekomst kan blijven zorgen voor een gevarieerd voedselaanbod en een aantrekkelijk landbouwlandschap.”

Daarnaast legden de aanwezigen op het congres ook de nadruk op de nood aan positieve communicatie over innovatie en concrete diensten. “De land- en tuinbouwsector komt vaak enkel negatief in het nieuws”, stelt het persbericht van de provincie Antwerpen. “Nochtans loopt onze sector over van mooie, innovatieve verhalen. De aanwezigen waren dan ook vragende partij om meer in te zetten op draagvlak, in het bijzonder door het uitlichten van positieve en innovatieve verhalen. Ze stellen dat we meer proactief moeten communiceren en marketingmodellen moeten loslaten op de sector, waarbij de provincie een helpende partner kan zijn. Landschap en voeding werden hierbij als sterkste thema’s naar voren geschoven.”

Een andere taak voor het beleid zagen de congresdeelnemers op het vlak van onderwijs. “Door de sterke innovaties in de land- en tuinbouw en het agrocomplex is er immers een grote nood aan goed en technisch geschoold personeel.”, klinkt het. “Iets wat volgens de deelnemers nog te vaak ontbreekt. Daarom vragen zij om een betere doorstroom van leerlingen met technische vaardigheden én voeling met alle onderdelen van het agrocomplex.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via