nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

31.07.2018 “Doodsteek voor plantenonderzoek en de landbouw”

Volgens het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) zet de uitspraak van het Europees Hof van Justitie duurzame landbouw op de helling. “Het Europees Hof van Justitie oordeelde dat planten zoals landbouwgewassen verkregen door moderne technieken - die nu wereldwijd worden toegepast - voortaan als ggo beschouwd moeten worden en dus moeten voldoen aan de uiterst strenge voorwaarden van de Europese ggo-richtlijn”, reageert het VIB verontwaardigd. “Dit zou wel eens de doodsteek voor plantenonderzoek en de landbouw kunnen zijn.”

In een persbericht reageert het Vlaams Instituut voor Biotechnologie op de beslissing van het Europees om landbouwgewassen verkregen via bijvoorbeeld de CRISPR/Cas9-methode als ggo te bestempelen. “Voor ons wetenschappers is de uitspraak van het Hof werkelijk absurd en zal – alvast in Europa – de broodnodige landbouwinnovatie een halt toeroepen,” meent Dirk Inzé, wetenschappelijk directeur van het VIB-UGent Centrum voor Planten Systeembiologie.

“De landbouwindustrie zal voor Europa geen nieuwe variëteiten meer ontwikkelen”, gaat hij verder. “Zonder deze nieuwe technologieën zullen resultaten uit basisonderzoek naar ziekte- en droogteresistentie bij gewassen niet, of althans veel trager, naar het veld gebracht worden.” Het gebrek aan onderzoek zal volgens het VIB zonder twijfel leiden tot hogere voedselprijzen en een Europa dat te afhankelijk wordt van voedsel- en voederimport uit niet-Europese gebieden.

“De afgelopen 20 jaar leert ons dat nieuwe teeltvariëteiten die het ‘ggo-label’ dragen systematisch geblokkeerd worden in de EU-commissie, zelfs na positieve evaluatie door het voedselveiligheidsagentschap EFSA”, aldus het VIB. “Een dergelijk negatief politiek klimaat zorgt ervoor dat ontwikkeling van verbeterde gewassen wordt stopgezet, nieuwe initiatieven op de helling komen te staan en zelfs dat investeerders en bedrijven wegtrekken uit Europa.” Het VIB haalt het voorbeeld aan van Bayer, het bedrijf verhuisde recent zijn afdeling voor gewasverbetering naar de Verenigde Staten.

Volgens Johan Cardoen, Algemeen Directeur van het VIB, zou de gelijkstelling van CRISPR en ggo wel eens de doodsteek kunnen zijn voor het plantenonderzoek en de landbouw in Europa. “Europa en vooral Vlaanderen bekleedt een sterke positie wat innovatief onderzoek betreft in de landbouw. De beslissing van het Hof zal resulteren in het verlies van heel wat expertise als plantenonderzoekers buiten Europa hun heil gaan zoeken.”

Het VIB ziet slechts één maatregel die deze trend alsnog kan doen keren. “Het ontwikkelen van een nieuwe regelgeving die bedrijven en onderzoeksinstellingen meer juridische zekerheid biedt en nieuwe gewasvariëteiten evalueert op wetenschappelijke basis, kan een oplossing bieden. Een herziening van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie dringt zich dan ook op.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via