nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.03.2019 Door ophaling silobanden verdween 11 miljoen kilo afval

Op rundveebedrijven worden vaak oude autobanden gebruikt om het plastic zeil over een gras- en maïskuil stevig vast te leggen. Enkele miljoenen versleten autobanden krijgen zo een tweede leven als ‘siloband’. Op den duur zijn die banden ook daarvoor niet langer geschikt en wil een landbouwer ze kwijt, of noopt een bedrijfsstopzetting tot het afvoeren van honderden kilo’s aan autobanden. De factuur voor afvoer en verwerking schrikt zo erg af dat de Vlaamse overheid (via OVAM) en de bandenfabrikanten (via Recytyre) samen een gesubsidieerd ophaalsysteem hebben opgezet. Sinds 2013 maakten ieder jaar honderden landbouwers daarvan gebruik. Tot hiertoe werden ongeveer 1,4 miljoen silobanden ingezameld. Dat worden er nog meer gezien het hoge aantal aanvragen kort voor het einde van dit project.

Versleten autobanden zijn een goedkope manier om de plastic over een gras- of maïskuil stevig vast te leggen. Tenminste, zolang de zogenaamde ‘silobanden’ daarvoor in gebruik blijven want wil een landbouwer ze op een bepaald moment graag kwijt, dan schrikt hij van het kostenplaatje. Daardoor bleven afvalbanden rondslingeren op boerderijen, ook wanneer ze in onbruik raakten. Recytyre, de vzw die door bandenfabrikanten is opgericht als beheerorganisme voor afvalbanden in België, schatte het aantal afvalbanden in de landbouwsector op ongeveer 11 miljoen, goed voor een kleine 70.000 ton.

Dat was in 2006, en wat later kwam het probleem onder de aandacht van parlement en regering. In 2012 maakten de minister, OVAM, Recytyre en de landbouworganisaties Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat afspraken over een ophaalsysteem. Dankzij de financiële tussenkomst van OVAM en Recytyre werd het afvoeren van afvalbanden betaalbaar voor landbouwers. De terugbetaling dekt twee derde van de kosten en is beperkt tot maximaal 1.000 banden. Aanvankelijk zou de overeenkomst lopen van 2013 tot 2015, maar ze werd verlengd tot eind vorig jaar. In totaal gaven OVAM en Recytyre samen bijna 1,1 miljoen euro uit aan de ophaaloperatie.

Uit het antwoord dat Vlaams minister Koen Van den Heuvel bezorgde aan volksvertegenwoordiger Tinne Rombouts (CD&V) valt op te maken dat de subsidieregeling zijn doel niet gemist heeft. In de periode 2013-2017 ontving OVAM jaarlijks een gemiddelde van 439 aanvragen. Vorig jaar herinnerden de landbouworganisaties hun leden aan het bijna aflopen van dit project, wat resulteerde in 1.384 aanvragen. Na goedkeuring van de aanvraag door OVAM kiest een landbouwer voor een erkend inzamelaar die de afvalbanden met een vrachtwagen ophaalt op de boerderij en afvoert voor verwerking. Door jarenlange blootstelling aan de weersomstandigheden zijn de banden alleen nog geschikt voor verbranding in cementovens. Dit gebeurt bij temperaturen van meer dan 1.000 °C zodat er nauwelijks iets van overblijft.

Minister Van den Heuvel noemt het project een succes want de subsidie deed heel wat landbouwers hun silobanden opruimen. Zij hadden ook de mogelijkheid om erg versleten autobanden in te ruilen voor jongere afdankertjes die wel nog bruikbaar zijn als silobanden. Wanneer het karkas van de band te erg versleten is, bestaat immers het gevaar dat metaal- en rubberdeeltjes loskomen en het voeder van de koeien verontreinigen. Tussen 2013 en 2018 liepen 118 aanvragen voor bandenruil bij OVAM binnen, samen goed voor bijna 61.000 ingeruilde silobanden.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via