nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.10.2018 Dossiers rampenfonds 2017 uitbetaald voor jaareinde

De vorst en de droogte van 2017 werden als ramp erkend door de Vlaamse regering. Van de 2.714 ingediende dossiers werden er uiteindelijk 2.638 gunstig beoordeeld, waarvan er 1.177 dossiers worden uitbetaald eind oktober. Dat blijkt uit gegevens die Vlaams volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd (Open Vld) voorlegde aan minister van Landbouw Joke Schauvliege. Hij uitte zijn bezorgdheid over het aantal dossiers dat nog niet werd uitbetaald. “Dit jaar, voor eind december, zullen alle dossiers met betrekking tot de rampen van 2017 zijn uitbetaald”, reageerde de minister. Enkel de dossiers waar discussie over bestaat, zullen later worden afgehandeld.

In het jaar 2017 werden in totaal 2.638 dossieraanvragen (zowel droogte- als vorstschade) behandeld die gericht waren aan het Rampenfonds. “Ruim de helft daarvan kwam uit West-Vlaanderen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “Tot op heden werden echter slechts 49 dossiers afkomstig uit West-Vlaanderen uitbetaald, een dramatisch cijfer.” Eind deze maand zullen er 1.177 landbouwers een schadevergoeding ontvangen hebben. “Dat maakt dat 1.461 getroffen landbouwers nog altijd wachten op hun tegemoetkoming”, reageert Francesco bezorgd.

Daarbij komt dat veel landbouwers worden geconfronteerd met de extreme droogte van 2018. “Voor veel gemengde bedrijven, die ook varkens hebben, komt daar ook nog eens de Afrikaanse varkenspest bij”, vult de volksvertegenwoordiger aan. Hij vroeg minister Joke Schauvliege naar de mogelijkheid om tijdelijk extra middelen of mensen in te zetten, zodat de afhandeling en uitbetaling van die dossiers sneller kan gebeuren.“Er is nog nooit zo snel uitbetaald voor een landbouwramp”, reageert de minister. “Ter vergelijking, de ramp van 2014 is nog altijd niet volledig uitbetaald. Toen was dat nog de verantwoordelijkheid van de federale overheid.”

Volgens de minister zullen alle dossiers van 2017 nog voor het jaareinde uitbetaald worden. “Enkel de dossiers waarover discussie bestaat – waarbij de landbouwer dus bezwaar heeft ingediend – zullen later worden afgehandeld. De landbouwers die eventueel liquiditeitsproblemen zouden hebben, zullen op die manier toch een beetje zuurstof krijgen.” 

Op vraag of er een brede weersverzekering komt, blijft de minister afwachtend. “Ik ben voorstander van zo'n brede weersverzekering. We hebben al heel veel rond de tafel gezeten om uit te zoeken hoe we dat het beste kunnen uitwerken. Maar we spreken hier over een private markt. We kunnen geen enkele verzekeringsmaatschappij verplichten om met zo'n portefeuille te komen en iets aan te bieden op de markt.” Minister Schauvliege benadrukt dat alles in het werk gesteld wordt om tot een oplossing te komen die voor de landbouwers goed is, met de zekerheid dat de markt erop zal inspelen.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Tom Thijsen

Volg VILT ook via