nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.04.2015 Drie onderzoeksinstellingen openen samen varkenscampus

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), de Universiteit Gent en de Hogeschool Gent hebben de handen in elkaar geslagen voor de bouw van een nieuwe varkensstal. Deze gemeenschappelijke onderwijs- en onderzoeksstal zal gebruikt worden door wetenschappers en studenten van de drie instellingen voor onderzoek en onderwijs op vlak van diergeneeskunde, veevoeding, praktijkmanagement en dierenwelzijn. Deze ‘varkenscampus’ biedt plaats aan 105 zeugen, 600 biggen en 750 vleesvarkens.

Het onderzoek in de nieuwe varkensstal, die op de terreinen van ILVO in Melle staat, zal zich toespitsen op een duurzame economische optimalisatie van de varkenshouderij, op aspecten van milieuproblematiek en op het gedrag en welzijn van varkens van alle leeftijden. De infrastructuur van de stal is aangepast aan de onderzoeksdoeleinden. Zo omvat hij 16 compartimenten voor vleesvarkens die gescheiden zijn tot in de mestkelder. “Dit maakt analyses op mest, luchtkwaliteit en emissies per compartiment mogelijk”, legt Greet Riebbels, woordvoerder van ILVO uit.

Binnen de compartimenten zorgt de opdeling in kleinere hokken ervoor dat de onderzoekers op een wetenschappelijk verantwoorde manier voeders of managementaanpassingen kunnen vergelijken. Ook zaken zoals een gecombineerde luchtwasser, gescheiden voederbakken, weegschalen, stockageplaats voor proefvoeders, weegschalen en een ingestrooide ruimte onderscheiden de proefstal van een normale productiestal.

Met deze nieuwe varkenscampus willen de onderzoeksinstellingen ervoor zorgen dat Vlaanderen op vlak van onderzoek rond varkenshouderij hoog op de wereldkaart blijft staat. In Vlaanderen heeft de varkenshouderij binnen de dierlijke productie nog steeds de belangrijkste economische waarde. In 2014 vertegenwoordigde de varkenshouderij 1,46 miljard euro productiewaarde, tegenpver 3,56 miljard euro voor alle veeteeltproducten samen (ruim 40%) en tegenover 5,48 miljard euro voor heel de Vlaamse landbouwsector (28 %).

De nieuwe onderzoeksstal wordt op dinsdag 21 april officieel geopend in de aanwezigheid van onder meer minister van Onderwijs Hilde Crevits. Op zaterdag 25 en zondag 26 april is het grote publiek welkom om een kijkje te komen nemen in de varkensstal.

Meer informatie: Opendeur varkensstal

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: ILVO

Volg VILT ook via