nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.07.2019 Droogtecommissie kondigt oppompverbod af in IJzerbekken

Door de aanhoudende droogte heeft gouverneur Carl Decaluwé van West-Vlaanderen samen met het provinciaal droogteoverleg beslist dat er vanaf woensdag 10 juni een oppompverbod geldt in het IJzerbekken. Er mag dus geen water meer opgepompt worden uit de waterlopen in het IJzerbekken. Het verbod heeft invloed op zo'n 27 gemeenten in West-Vlaanderen en blijft geldig tot er voldoende signalen van herstel van de waterlopen zijn.

De zomerdroogte en de hoge temperaturen doen de nood aan beregening sterk toenemen. “Hierdoor werd er de laatste dagen veelvuldig water gecapteerd uit de polderwaters”, zegt West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé. “De situatie op het terrein laat nu niet langer toe dat er nog water uit de polderwaters van het IJzerbekken wordt opgepompt.” Er worden wel twee uitzonderingen gemaakt: weidepompen voor drinkwater voor het eigen vee in de weide en voor aanmaakwater in een spuittoestel dat gewasbescherming uitvoert.

Het specifiek waterlopenstelsel van de polders is erg belangrijk voor de omliggende akkerteelten en veehouderij. “De droogtes van de voorbije twee jaren resulteerden in grote investeringen, door landbouwers en door de provincie, in bijkomende spaarbekkens en buffers”, weet Carl Decaluwé. “Het IJzerbekken is met haar 100.000 hectare veel kleiner dan andere stroomgebieden en is hierdoor sterk afhankelijk van lokale neerslag, die er de laatste tijd maar weinig is gevallen.” Het polderstelsel wordt nu waar mogelijk gevoed met water uit de IJzer of omliggende kanalen om zo lang mogelijk een watertekort te vermijden.

Door de te lage peilen, vooral in de Zuidijzerpolder, komt de waterkwaliteit in het IJzerbekken in het gedrang. “Een bijzondere maatregel als een captatieverbod is voor dit gebied noodzakelijk”, aldus Carl Decaluwé. “Er kunnen immers schadelijke effecten zijn voor het ecologisch systeem en voor het natuurgebied De Blankaart. Om de gevolgen voor de akkerteelten te beperken, is er het aanbod van alternatieve waterbronnen. De private put De Kluiten in Oudenburg wordt opengesteld en aan Aquafin is gevraagd om de waterzuiveringsinstallaties in de regio opnieuw open te stellen.”

Voorlopig is het verbod van onbepaalde duur. “Er wordt nog niet veel regen voorspeld dus we moeten ingrijpen voor er onomkeerbare schade optreedt. Er is bovendien een groot risico op verzilting en dat moeten we vermijden”, aldus gouoverneur Carl Decaluwé. Dit jaar zal de provincie nauw samenwerken met politiediensten om toe te zien op de naleving van het captatieverbod. Overtreders riskeren een boete van 200 tot 1.600 euro.

In de West-Vlaamse gemeenten Izegem en Ingelmunster geldt een captatieverbod omdat er blauwalgen zijn ontdekt op het kanaal Roeselare-Leie. Het captatiepunt aan de Wante in Ingelmunster mag wel nog worden gebruikt. De Vlaamse Milieumaatschappij onderzoekt momenteel de blauwalgen maar ze zijn zo goed als zeker van toxische aard. In overleg met de Vlaamse Waterweg is daarom een captatieverbod ingevoerd. Daarbij mag er geen water gebruikt woorden als drinkwater voor het vee of voor het besproeien van gewassen. Ook kleine recreatie op het water zoals kano varen mag er niet.

Een actueel overzicht van de maatregelen en een interactieve kaart kan je raadplegen via www.west-vlaanderen.be/waterschaarste

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via