nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.05.2019 Ducarme en Van den Heuvel gealarmeerd door H3N1

Sinds begin april zijn er enkele tientallen pluimveebedrijven getroffen door een mild vogelgriepvirus dat onschadelijk is voor de menselijke gezondheid. Dat meldt federaal minister van Landbouw Denis Ducarme. De bedrijven bevinden zich vooral in West-Vlaanderen. Samen met de sector werkt de overheid aan maatregelen om de verdere verspreiding van de ziekte in te dijken. Dieren die besmet zijn met het virus of symptomen ervan vertonen, zullen worden geslacht. De betrokken pluimveehouders zullen schadeloos worden gesteld. "Deze ziekte houdt geen risico in voor de veiligheid van de voedselketen", benadrukt het kabinet van minister Ducarme nogmaals.

De minister benadrukt dat het virus in kwestie "volledig onschadelijk voor de menselijke gezondheid". Het bewuste virus – vogelgriepvirus van het type H3 – staat bovendien niet op de lijst van gereglementeerde en aangifteplichtige ziekten. Het virus kan wel symptomen veroorzaken bij pluimvee, gaande van een productiedaling tot de dood van het dier. Momenteel zijn er 35 pluimveebedrijven getroffen. Voor 27 daarvan werd de H3-stam bevestigd. Aan het Voedselagentschap is gevraagd om de bestrijding te coördineren en een voorstel uit te werken om door het ruimen van bedrijven ziekteverspreiding tegen te gaan.

Kort na het overleg op federaal niveau werden de belangenbehartigers uit de sector ook ontvangen op het kabinet van Vlaams landbouwminister Koen Van den Heuvel. Daar werden ondersteunende maatregelen voor de sector gevraagd, en zijn nog meer voorzorgsmaatregelen op tafel gelegd om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, onder andere in verband met de kadaverophaling door Rendac. In de getroffen provincies worden de gangbare controles door overheidsdiensten tot een minimum beperkt om ziekteversleping door bezoekers op het erf tegen te gaan.

Bij de landbouworganisaties neemt het ongeduld toe. Zij wezen minister Ducarme op de hoogdringendheid van de bestrijding en de nood aan coördinatie door het Voedselagentschap. Tot op vandaag zijn nog geen pluimveebedrijven geruimd zodat het virus aanwezig blijft en zich via de lucht en contacten door mensen naar bedrijven in de buurt kan verplaatsen.

Landsbond-voorzitter Danny Coulier benadrukt nog een keer dat het laagpathogeen virus dieren treft, maar ongevaarlijk is voor mensen. Hoeveel dieren en bedrijven er geruimd moeten worden, kan hij nog niet zeggen, wel dat het om duizenden kippen zal gaan. Bedrijven moeten volgens hem niet noodzakelijk helemaal geruimd worden omdat één kippenhouder meerdere stallen kan hebben. Het is bijgevolg ook nog "zeer voorbarig" om een bedrag te kleven op de schadevergoedingen die uitbetaald zullen moeten worden, aldus Coulier. "Binnen het Sanitair Fonds Pluimvee is er nu een reserve van ongeveer 8 miljoen euro. Die zal in eerste instantie aangewend worden."
 

Bron: Belga / Pluimvee Actueel / Boerenbond.be

Volg VILT ook via