nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.09.2018 Ducarme vraagt besluit om varkens te euthanaseren

Federaal landbouwminister Denis Ducarme heeft aan het Voedselagentschap gevraagd om op zeer korte termijn een ontwerp van ministerieel besluit voor te leggen dat het euthanaseren van varkens gelast in de afgebakende, besmette zone. Dit overeenkomstig de geldende Europese regelgeving. "De vrees en de waarschijnlijkheid dat de varkenssector zou worden getroffen, is wel degelijk reëel. Er moet dus gehandeld worden om een economische sector te beschermen die jaarlijks 1,5 miljard euro en bijna 15.000 rechtstreekse jobs vertegenwoordigt", aldus Ducarme.

Het besluit moet nog goedgekeurd worden, maar wordt als 'imminent' aangekondigd. Minister Ducarme zegt dat hij de steun van de Europese Commissie heeft gekregen, net zoals haar cofinanciering in het kader van deze uitzonderlijke maatregel. Volgens zijn kabinet moet het ruimen van varkensbedrijven in de besmette zone vermijden dat de besmettelijke ziekte wordt overgedragen. Tot nog toe is Afrikaanse varkenspest in een deel van de provincie Luxemburg enkel bij wilde everzwijnen vastgesteld.

Voorafgaand aan deze beslissing heeft de Europese Commissie haar steun aan deze sanitaire maatregel bevestigd, aldus het kabinet. Die steun vertaalt zich in de cofinanciering door de Europese Commissie ter hoogte van 50 procent van de schadeloosstelling aan de betrokken operatoren. Het federaal fonds voor dierengezondheid zal de andere helft voor haar rekening nemen. Ducarme heeft zijn regionale landbouwcollega's reeds op de hoogte gebracht en kondigt voor woensdagochtend een interministerïële conferentie aan. Er wordt ook een overleg- en informatiemoment voor de sector voorzien.

Bron: Belga

Beeld: ILVO

Volg VILT ook via