nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.04.2019 Duitse boeren protesteren tegen strenger mestbeleid

Zowel in Hannover als in Münster kwamen boze boeren op straat uit protest tegen de federale plannen voor strengere bemestingsregels. De laatste hervorming van het mestbeleid ligt bij hen nog vers in het geheugen, maar gaat voor de Europese Commissie niet ver genoeg omdat de grondwaterkwaliteit ondermaats blijft. Duitsland is daarvoor veroordeeld door het Europees Hof van Justitie en riskeert nu een boete. Minister van Landbouw Julia Klöckner moet dus wel wat ondernemen samen met haar collega die bevoegd is voor leefmilieu. Het Deutsche Bauernverband keert zich echter tegen een nieuwe herziening en vindt dat de amper één jaar oude meststoffenwet de tijd moet krijgen om zich te bewijzen.

De Duitse landbouwers en hun grootste belangenorganisatie, het Deutsche Bauernverband, kanten zich tegen een nieuwe verstrenging van het mestbeleid. Minister van Landbouw Julia Klöckner maakt daar samen met de minister van Leefmilieu Svenja Schulze aanstalten toe. Ze moet wel, want afgelopen zomer werd Duitsland door het Europees Hof van Justitie veroordeeld omdat het te weinig doet aan de nitraatverontreiniging van grondwater. Om boetes tot 860.000 euro per dag te vermijden, willen de federale ministers de meststoffenwet nu aanscherpen.

Dat stoot op protest van de landbouwsector omdat de laatste wijziging pas van 2017 dateert. “Minister Klöckner gaat te ver. Haar strengere voorstellen zijn overdreven. Ze moet de huidige meststoffenwet verdedigen tegenover de Europese Commissie”, klinkt het. Joachim Rukwied, voorzitter van het Deutsche Bauernverband (DBV), benadrukt dat de boeren nood hebben aan rechtszekerheid. Jaarlijkse beleidwijzigingen doen volgens hem afbreuk aan het vertrouwen dat de sector heeft in de politiek.

Rukwied vraagt dat de Europese Commissie zou erkennen dat de nieuwe meststoffenwet reeds effect sorteerde. Vorig jaar, in het eerste jaar van toepassing, daalde het gebruik van stikstofhoudende kunstmest en ook dat van zuiveringsslib. De jaar-op-jaardaling van de varkens- en rundveestapel was in 2018 ook groter dan gewoonlijk, wat de DBV-voorzitter eveneens toeschrijft aan het verstrengde mestbeleid. In 2020 wordt er opnieuw gerapporteerd over de voortgang van de waterkwaliteit. Voordien wil de grootste Duitse boerenorganisatie van geen nieuwe bijsturing van het mestbeleid weten. Tegenover het boerenprotest staat de grief van drinkwatermaatschappijen. Zij wijzen op de toenemende kosten om verontreinigd bronwater te zuiveren tot drinkbaar water.

Naar aanleiding van een onderhoud van de federale landbouwminister en haar collega van Nedersaksen met EU-commissaris Phil Hogan stroomden honderden boze boeren toe in Hannover. Enkele dagen later sprak minister Klöckner een menigte van 6.000 boeren toe in Münster. De sfeer was grimmig want de verkorting van de uitrijregeling voor mest en de verlaging van de bemestingsnormen vallen in slechte aarde. In gebieden met een sterke waterverontreiniging zouden boeren tot een vijfde minder moeten bemesten.

Bron: NDR / WDR / Süddeutsche Zeitung

Beeld: Lohnunternehmen-Loermann

Volg VILT ook via