nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.04.2018 Duitsland beperkt glyfosaatgebruik maar verbiedt niet

Na de omstreden ja-stem van de Duitse minister van Landbouw voor een nieuwe Europese markttoelating van glyfosaat heeft de nieuwe bondsregering in het regeerakkoord verankerd dat glyfosaatgebruik moet uitdoven. Huidig landbouwminister Julia Klöckner wil dat “zo snel mogelijk” verwezenlijken, maar ze bant niet alle professioneel gebruik. Boeren zullen de onkruidbestrijder nog mogen inzetten op erosiegevoelige percelen, voor de bestrijding van probleemonkruiden en uitzonderlijk voor het versneld afrijpen van granen. Particulier gebruik wordt verboden, maar tuinaannemers mogen het bijvoorbeeld wel nog inzetten in privé-tuinen.

Eind vorig jaar stemde voormalig Duits landbouwminister Christian Schmidt onverwacht voor een nieuwe markttoelating van glyfosaat. De ja-stem van Duitsland hielp de onkruidbestrijder aan een nieuwe vergunning voor vijf jaar, maar zorgde voor hoogspanning binnen de bondsregering. Tot dan had het land zich bij elke stemming over glyfosaat onthouden omdat de coalitiepartners binnen de regering anders tegen het dossier aankijken. CDU en CSU wilden wel ja stemmen, maar de SPD van toenmalig milieuminister Barbara Hendricks wou glyfosaat zo snel mogelijk verbieden.

In de nieuwe regering van de bondskanselier Angela Merkel is de christendemocraat Julia Klöckner de minister van Landbouw. Deze week heeft zij haar ‘glyfosaatreductiestrategie’ voorgesteld. Van een totaalverbod is geen sprake, maar het (particulier) gebruik wordt wel sterk ingeperkt. Tuineigenaars mogen de totaalonkruidbestrijder zelf niet meer inzetten, maar ze kunnen wel nog beroep doen op een tuinaannemer met een fytolicentie. In parken en op sport- en speelterreinen is elke toepassing uitgesloten. Voor het onkruidvrij houden van de Duitse spoorwegen met glyfosaat komen er geen beperkingen. Op termijn moet glyfosaat overbodig worden, maar een deadline of een concreet reductiepercentage worden niet vooropgesteld.

De discussie binnen de vorige Duitse regering ging vooral over het professioneel gebruik van glyfosaat in land- en tuinbouw. Klöckner kiest niet voor een totaalverbod, maar wil glyfosaat enkel nog toelaten wanneer het strikt noodzakelijk is. Die noodzaak is volgens haar aanwezig bij erosiegevaar op hellende percelen en bij de bestrijding van probleemonkruiden zoals distels en kweekgras. Een vooroogst-toepassing is in ons land verboden maar zal in Duitsland uitzonderlijk nog toegestaan worden om de granen versneld te doen afrijpen in een jaar dat de oogst dreigt te verregenen. Een boer moet zo’n toepassing drie dagen voordien aan de overheid melden.

Het Deutscher Bauernverband is opgelucht dat er geen totaalverbod komt in Duitsland dat zou indruisen tegen gemeenschappelijke regels die moeten gelden voor de interne Europese markt. In het reduceren van het glyfosaatgebruik kan de boerenorganisatie zich vinden. Wel wordt daar de kanttekening bij geplaatst dat een spaarzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen enkel wil lukken als er voldoende actieve stoffen op de markt blijven om problemen met resistente onkruiden en organismen te vermijden.

Bron: Top Agrar / eigen verslaggeving

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via