nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.09.2018 Duitsland houdt vast aan castratieverbod vanaf 2019

Duitsland lijkt vast te willen houden aan een castratieverbod voor biggen vanaf 1 januari 2019. De Duitse deelstaat Beieren, ondersteund door een aantal andere deelstaten, had een motie ingediend om het verbod op onverdoofde biggencastratie met vijf jaar uit te stellen. Er werd echter geen meerderheid gevonden voor dit uitstel. Ondanks de bezorgdheid die de Duitse landbouwminister Julia Klöckner uitte over de toekomst van de zeugenhouderij in het land, mogen Duitse varkenshouders vanaf begin volgend jaar geen biggen meer onverdoofd castreren.

De Duitse deelstaten stemden in het landbouwcomité van de Duitse Bundesrate over een mogelijk uitstel voor onverdoofde biggencastratie. Dat uitstel werd gevraagd door de deelstaat Beieren, gesteund door een aantal andere deelstaten waaronder Nedersaksen. Volgens Beieren brengt een verbod het voortbestaan van de Duitse zeugenhouderij in gevaar. Maar heel wat andere deelstaten hadden daar geen oren naar. Zij vinden dat de wijzigingen in de dierenwelzijnswet al sinds 2013 bekend zijn en dat er ook drie alternatieven in praktijkomstandigheden getest zijn en gebruikt kunnen worden.

Ondanks de uitgesproken steun voor het Beierse voorstel van de Duitse landbouwminister, heeft een meerderheid een uitstel van het castratieverbod van de hand gewezen en blijft de deadline dus op 1 januari 2019 liggen. “Een zwarte dag voor de lokale, landelijke biggenproductie”, zo zei de Beierse CSU-politica Marlene Mortler na de stemming. “Dit zal het einde betekenen voor veel Duitse zeugenbedrijven.” Ze is diep teleurgesteld dat het landbouwcomité geen feitelijke argumenten in aanmerking heeft genomen bij zijn besluit.

“Deze beslissing is genomen op basis van emotionele debatten en campagnes van ngo’s en andere partijen. Zij zijn erin geslaagd dierenwelzijn boven de legitieme existentiële zorgen van Duitse zeugenhouders te plaatsen. Deze ideologische machtsstrijd wordt gevoerd op de rug van de boeren”, aldus Marlene Mortler. Al rest er nog een waterkansje op uitstel. Beieren heeft nog de mogelijkheid om de kwestie rechtstreeks in stemming te brengen via een zogenaamde plenaire motie in de zitting van de Bundesrate op 21 september.

Ook in Vlaanderen is er al lange tijd een debat gaande over een verbod op onverdoofde biggencastratie. De overheid en de sector waren overeengekomen dat er vanaf 2018 een algemeen verbod op onverdoofde castratie zou komen, maar daar waren wel randvoorwaarden aan gekoppeld, zoals een snelle detectiemethode voor berengeur aan de slachtlijn. Hoewel een groot deel van de Vlaamse varkens die bestemd zijn voor de binnenlandse markt niet meer chirurgisch worden gecastreerd, blijven er problemen voor de exportmarkten. Vooral in Duitsland en China is er tot op vandaag geen draagvlak voor immunocastratie of detectie aan de slachtlijn.

Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts toonde recent nog begrip dat de deadline van 1 januari 2018 – die ook in het Vlaams regeerakkoord werd opgenomen – niet werd gehaald. “De varkenssector heeft tot op vandaag al heel wat inspanningen geleverd, maar het probleem is complexer dan het lijkt”, meent hij. De minister benadrukt wel dat hij samen met de sector blijft toewerken naar een verbod.

Bron: Pigbusiness/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via