nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.05.2019 Duitsland versoepelt afschot van wolven

In Duitsland zal het in de toekomst eenvoudiger worden om wolven te doden. De regering heeft woensdag een wetsontwerp van minister van Milieu Svenja Schulze goedgekeurd, waarmee afschot van een wolf mogelijk wordt bij "ernstige schade" aan de landbouw. Tot nu toe was het doden van een wolf enkel toegelaten wanneer er mensenlevens in gevaar waren. Volgens het milieuministerie verblijven er zowat 800 wolven in Duitsland. Wolven ontlenen hun beschermd statuut aan de Europese habitatrichtlijn. Daarom heeft Landschap vzw het over een verkiezingsstunt om boeren en jagers tevreden te stellen en voorspelt de natuurvereniging dat de Duitse rechter de beslissing zal herroepen.

Door de versoepelde wetgeving wordt het in Duitsland ook mogelijk om wolven te schieten die bijvoorbeeld een kudde schapen hebben aangevallen. Dat hoeft zelfs niet op het moment van de wolvenaanval te gebeuren. Het kan ook nadien nog, zelfs wanneer het niet duidelijk is door welke wolf de boerderijdieren juist werden aangevallen. De jacht op de wolf kan worden voortgezet totdat er geen nieuwe schade meer wordt aangericht, zelfs als dat betekent dat een hele roedel wordt gedood. De overheid zal wel telkens toelating moeten geven en kan ook beperkingen opleggen.

Daarnaast wordt het ook verboden om wolven eten te geven. Zo wil de regering voorkomen dat de dieren wennen aan de aanwezigheid van mensen. Wolven worden in Duitsland strikt beschermd sinds ze, na een afwezigheid van 150 jaar, begin deze eeuw terugkeerden naar het land. Er worden maar zelden vergunningen toegekend om op wolven te jagen. Maar volgens statistieken van de overheid stijgt het aantal aanvallen door wolven tegen boerderijdieren, en dan vooral tegen schapen.
In 2017-18 werden in Duitsland 73 roedels, 30 paren en verschillende wolven die alleen leven geregistreerd. In totaal gaat het om zowat 800 dieren, zegt het ministerie van Milieu. De meeste van hen leven in de oostelijke en noordelijke deelstaten. Er hebben geen aanvallen op mensen plaatsgevonden.

Afschot van wolven is volgens natuurbeschermer Jan Loos van Landschap vzw niet te verantwoorden door aanvallen op vee. Hij verwijst naar de Europese habitatrichtlijn waar de wolf zijn beschermd statuut aan ontleent. Daarin staat dat een wolf niet gedood mag worden en daar kan alleen van afgeweken worden indien de openbare veiligheid in het gedrang is. Hij geeft als voorbeeld een wolf die gevoederd is in zijn jeugd en daarom mensen actief benadert in plaats van mijdt. Zelfs al zou Duitsland de dringende reden kunnen motiveren, dan zal de rechter – zo zegt Loos – een natuurvereniging die “het verkiezingsbesluit” aanvecht nog steeds gelijk geven. De tweede voorwaarde stelt immers dat er geen minder ingrijpende alternatieven voorhanden mogen zijn dan het doden van de wolf. Bij schade aan de landbouw had het vee volgens Jan Loos beter beschermd kunnen worden.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Ghiette Pascalio i.o.v. Biodiversité Wallonie

Volg VILT ook via