nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.09.2014 Duizenden mensen betogen tegen onverdoofd slachten

Zondag betoogden bijna 10.000 mensen in Brussel tegen het onverdoofd slachten van dieren. GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch rekent erop dat politici de hoge opkomst als een duidelijk signaal zien. Eén week voor het Offerfeest, wanneer uitgerekend op werelddierendag (4 oktober) duizenden schapen en runderen bij volle bewustzijn geslacht zullen worden, eist de dierenrechtenorganisatie dat elk dier verdoofd wordt voor het slachten, zonder uitzondering voor islamitische en orthodox joodse rituele slachtingen.

Met de betoging richt GAIA zich vooral tot politici “die een eind kunnen maken aan het dierenleed dat veroorzaakt wordt door het slachten zonder verdoving”. Voorzitter Michel Vandenbosch zegt het volgende: “Als we de allerlaatste fanatieke voorstander van onverdoofd slachten moeten overtuigen vooraleer de politici bewegen, zullen we nog lang moeten wachten. Wij zijn het wachten beu. Nu moet er gehandeld worden en moet verdoving verplicht gemaakt worden voor elke slachting, ongeacht waar die plaatsvinden, voor het offerfeest op tijdelijke slachtvloeren, of het hele jaar door in slachthuizen. Voor een dier maakt het immers niet uit of het afziet op een tijdelijke slachtvloer dan wel in een slachthuis.”

Het slachten zonder verdoving wordt onder meer door de Federatie van Europese Dierenartsen als onaanvaardbaar beschouwd vanwege de minutenlange doodstrijd van dieren. Ook de Belgische Raad voor Dierenwelzijn besluit in een advies van 2010 dat de dierenwelzijnswet gewijzigd moet worden en verdoving moet verplichten, ook voor rituele slachtingen. Op uitnodiging van GAIA toonde een Nieuw-Zeelandse deskundige onlangs aan vertegenwoordigers van de drie bevoegde gewesten hoe runderen en schapen in Nieuw-Zeeland pijnloos geslacht worden.

Electronarcose wordt al 40 jaar toegepast in Nieuw-Zeeland, waar jaarlijks 45 miljoen schapen geslacht worden onder verdoving. De dieren verliezen ogenblikkelijk het bewustzijn en worden gevoelloos voor pijn. Electronarcose voldoet aan de voorwaarden die de islamitische gemeenschap aan het vlees stelt. Het dier sterft niet door het effect van de verdoving en het lichaam van de dieren bloedt helemaal uit. Daarom ook kan het Nieuw-Zeelandse schapenvlees met een halal-certificaat naar alle windstreken uitgevoerd worden, ook naar ons land.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: GAIA

Volg VILT ook via