nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.04.2017 E-certificering verbetert tracering van bioproducten

Om tegemoet te komen aan de bezorgdheden in verband met de import van biologische producten introduceert de EU een nieuw elektronisch certificeringssysteem. Vijf jaar geleden waarschuwde de Europese Rekenkamer dat ‘onechte’ bioproducten uit het buitenland door de mazen van het net kunnen glippen omdat niet iedere lidstaat de controle even goed op orde heeft. Zelfs de handel in bioproducten op het grondgebied van één land was naar verluidt niet altijd even goed traceerbaar. Landbouwcommissaris Phil Hogan maakt zich sterk dat de situatie nu aanzienlijk zal verbeteren.

Nergens anders ter wereld zal de handel in biologische producten zo goed gecontroleerd worden als in de EU. Een baanbrekend e-certificeringssysteem moet mogelijke fraude helpen terugdringen. Het systeem genereert uitgebreidere statistische gegevens over ingevoerde biologische producten en vermindert de administratieve lasten voor marktdeelnemers en autoriteiten. Tijdens een overgangsperiode van zes maanden zal zowel met papieren als met elektronische certificaten worden gewerkt. Vanaf half oktober zullen de invoercertificaten uitsluitend in elektronische vorm bestaan.

"Onze vastberaden keuze voor strenge certificerings- en inspectiemaatregelen vormt een belangrijk onderdeel van de voedselveiligheidsnormen van de EU. Dankzij die strenge normen zijn we op wereldvlak de referentie, maar we moeten naar nieuwe en betere manieren blijven streven", aldus EU-commissaris voor Landbouw Phil Hogan. In de praktijk vereisen de nieuwe regels dat de invoercertificaten van de producten worden toegevoegd aan het Trade Control & Expert System, afgekort Traces. Dit elektronisch platform is dag en nacht toegankelijk en geeft zowel autoriteiten als handelspartners informatie over zendingen die landsgrenzen oversteken. Traces is in het verleden al van onschatbare waarde gebleken om snel op gezondheidsbedreigingen te kunnen reageren.

Het nieuwe traceringssysteem komt er nadat de Europese Rekenkamer de pijnpunten blootlegde in de handel van biologische producten. In een auditrapport uit 2012 staat te lezen dat de controle in een aantal lidstaten mank loopt. Tussen lidstaten onderling en met de Europese Commissie werd er onvoldoende informatie uitgewisseld om zeker te kunnen zijn dat de handel correct verloopt. Traceerbaarheid bleek een probleem, niet alleen bij de import van bioproducten maar zelfs bij de handel op het grondgebied van één lidstaat. Nog volgens de Rekenkamer oefende de Commissie te weinig toezicht uit op het behoorlijk functioneren van de nationale controlesystemen. De controle op bio is best complex omdat er toezicht nodig is op het productieproces. Er bestaat immers geen laboanalyse die uitsluitsel geeft of een bepaald voedingsmiddel bio of gangbaar is.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via