nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.10.2017 Educatief aanbod Hooibeekhoeve in nieuw jasje

De Antwerpse Hooibeekhoeve investeert in nieuwe kantoorgebouwen en een beter onthaal voor haar bezoekers. Die zullen vanaf 2019 vooral uit het secundair onderwijs komen. Want Hooibeekhoeve pakt dan uit met een vernieuwd educatief aanbod specifiek gericht op secundair onderwijs en de nieuwe onderwijsstromen, zoals de STEM-richtingen. Bedoeling is ook landbouwers beter te informeren en te overtuigen om meer secundaire scholen op hun erf te ontvangen. 

Op de Hooibeekhoeve in Geel hebben 120 leerlingen uit het secundair onderwijs samen met gedeputeerde Ludwig Caluwé de nieuwe werking van Hooibeekhoeve afgetrapt. Vanaf 2019 resulteert dit in een vernieuwd educatief aanbod en een nieuw kantoorgebouw. “We willen sterker inzetten op de studenten uit het landbouwonderwijs, onze landbouwers van de toekomst”, aldus gedeputeerde Caluwé.

Om de 3.500 jaarlijkse bezoekers beter te ontvangen, investeert provincie Antwerpen op de site in een nieuw kantoorgebouw met extra ruimte voor educatie en vergaderingen. “Vanaf 2019 wordt het secundair onderwijs onze prioriteit”, aldus Caluwé. “Momenteel bereiken we - net zoals de meeste landbouwbedrijven - veel gemakkelijker leerlingen uit het kleuter en lager onderwijs terwijl er voor landbouw ook veel leerkansen liggen in het secundair onderwijs, zeker nu met de STEM-richtingen. Met onze vernieuwde educatieve werking willen we daar maximaal op inspelen.”

De medewerkers van Hooibeekhoeve gaan zich verdiepen in de leerplannen van het secundair onderwijs en experimenteren met nieuwe educatievormen. "De kennis die daaruit voortvloeit, delen we graag met andere landbouwers”, zo klinkt het. “Het is onze ambitie om zoveel mogelijk secundaire scholen op een landbouwbedrijf te krijgen. Daarom werkt Hooibeekhoeve achter de schermen aan een overkoepelende website met alle bezoekboerderijen uit onze provincie."

Centrale thema in het vernieuwde, educatieve aanbod wordt de duurzame boerderij. Voor de uitwerking kiest Hooibeekhoeve voor interactief onderwijs waarbij de leerlingen zelf aan de slag gaan met proefjes, opdrachten en vraagstukken. Vandaag mochten 120 leerlingen uit de eerste graad van het secundair onderwijs alvast voorproeven. Ze trokken de melkveestal in op zoek naar interessante economische, ecologische en sociale investeringen. In de namiddag konden ze deze investeringen inzetten bij de bouw van hun eigen, duurzame boerderij.

Om de leerlingen uit het secundair onderwijs (en alle andere bezoekers) beter te ontvangen, start Hooibeekhoeve binnenkort met een nieuwbouw en renovatie. Het huidige gebouw krijgt een nieuwe indeling en functie. Het kantoorgebouw wordt omgevormd tot een educatieruimte met plaats voor actief hoekenwerk en een ICT-lokaal. Het sanitair wordt aangepast en uitgebreid en er komen leslokalen bij voor het landbouwonderwijs. Aan de achterzijde wordt een nieuwbouw opgetrokken met plaats voor vergaderzalen, een polyvalente ruimte en kantoren.

Binnenkort start de bouw van het nieuwe kantoorgebouw. Tot 2019 sluit Hooibeekhoeve dan ook zijn deuren voor leerlingen en bezoekers. Landbouwers en landbouwstudenten kunnen gedurende de werkzaamheden nog wel steeds terecht op het melkveebedrijf. 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Hooibeekhoeve

Volg VILT ook via