nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.12.2018 Één jaar SNapp: reacties overwegend positief

Sinds 1 januari 2018 moeten landbouwers voor hun aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse van een perceel het onlineplatform SNapp van het Mestbankloket gebruiken. Het platform, dat voluit StaalName-applicatie heet, heeft als doel om bodemanalyses in het kader van het Mestdecreet makkelijker te beheren. De reacties na één jaar SNapp zijn overwegend positief, staat te lezen in de nieuwe Buitenkans, het e-zine van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

“Elke vernieuwing vraagt een aanpassing. Daarom werd de komst van SNapp zorgvuldig voorbereid”, vertelt Greet Verlinden, medewerker bij de mestbank. “In de aanloop naar de lancering hebben we enkele infosessies gedaan voor landbouwadviseurs. Daarnaast maakten we een uitgebreide handleiding en een instructiefilmpje. Tot slot hebben we alle landbouwers individueel verwittigd. Na één jaar zijn de reacties overwegend positief: wie de app al heeft gebruikt, is opgetogen over het gebruiksgemak.”

“Sinds de komst van het vijfde Mestactieplan (MAP5) mogen landbouwers minder bemesten op gronden die al veel fosfaat bevatten”, legt Verlinden het doel van SNapp uit. “Standaard wordt aan elk perceel de hoogste fosfaatklasse toegekend. Aan de hand van een bodemanalyse kunnen landbouwers aantonen dat bepaalde percelen tot een lagere fosfaatklasse behoren en dus intensiever bemest mogen worden. Vroeger had zo’n wijziging veel voeten in de aarde. Via SNapp kunnen landbouwers makkelijker een bodemanalyse aanvragen en de resultaten inkijken.”

De administratieve vereenvoudiging is dus het belangrijkste voordeel van SNapp. Tot 2017 moest een landbouwer een aanvraagformulier invullen bij de Mestbank, een bodemanalyse aanvragen bij een labo, de resultaten naar de Mestbank sturen, luchtfoto’s van de juiste percelen meesturen …, terwijl nu alles automatisch gebeurt. “Dat is niet alleen makkelijker, het zorgt er ook voor dat er geen misverstanden optreden of gegevens verloren gaan”, aldus Verlinden. “Ook voor de Mestbank is de vereenvoudiging een troef. Vroeger moesten veel gegevens manueel verwerkt worden, nu gebeurt dat grotendeels automatisch. Zo worden de resultaten van bodemanalyses meteen aan de juiste percelen gekoppeld.”

In de toekomst zullen landbouwers via SNapp ook kunnen opvolgen of ze al aan hun wettelijke verplichtingen voor bodemstalen (volgens het Mestdecreet) voldaan hebben, en zullen ook andere bodemanalyses in het kader van het Mestdecreet, zoals bodemanalyses voor nitraatresidu, via SNapp beheerd worden.

 

Lees het volledige verhaal in de nieuwe Buitenkans van VLM. 

Bron: Buitenkans

Volg VILT ook via