nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.12.2016 Eén vakblad voor alle in Vlaanderen actieve fruittelers

De jaarvergadering Fruit, een garantie op een volle Academiezaal in Sint-Truiden, stond deze keer volledig in het teken van de aankondiging van een nieuw vakblad. Het betreft geen concurrentie voor de twee bestaande bladen Fruitteeltnieuws en Belgische Fruitrevue, wel integendeel. Beide gevestigde waarden smelten samen tot ‘Fruit’, in de toekomst het enige vakblad voor fruittelers van Haspengouw tot de kust en alles daartussen. Op de jaarvergadering hoorde je niets dan lovende woorden over de samenwerking tussen het Proefcentrum Fruitteelt, Studiekring Guvelingen, de Boerenbond-vakgroep Fruit en de Pomologische Vereniging Oost-Vlaanderen want het zal toelaten om fruittelers nog breder en nog beter te informeren. Over samenwerken gesproken: tijdens de jaarvergadering was het nieuws dat de Belgische Fruitveiling de gebouwen koopt van de noodlijdende Veiling Haspengouw heet van de naald.

De vakbladen Fruitteeltnieuws en Belgische Fruitrevue zullen niet meer verschijnen in 2017, tenminste niet in de vorm dat de lezers het gewend waren. De verantwoordelijke uitgevers, voor Fruitteeltnieuws is dat pcfruit, Studiekring Guvelingen en Boerenbond en voor Belgische Fruitrevue de Pomologische Vereniging Oost-Vlaanderen, gaan samenwerken aan één vakblad. Het idee om beide vakbladen te laten samensmelten, bestaat al langer en rijpte tijdens een studiereis naar Polen van Studiekring Guvelingen. Het nieuwe vakblad zal breed informeren over wat er leeft in de fruitsector. Pitfruit, steenfruit, houtig kleinfruit, aardbeien en druiven komen uitgebreid aan bod. De meeste aandacht zal als vanouds naar teelttechniek gaan, maar je zal bijvoorbeeld ook up-to-date gehouden worden over regelgeving en over de verwerking van fruit.

Over de naam van het pas geboren kind moest niet lang nagedacht te worden want een vakblad moet vooral als dusdanig herkenbaar zijn. ‘Fruit’ zal tweewekelijks verschijnen van januari tot en met juni. Vanaf juli komen fruittelers minder aan lezen toe en zal er meer tijd zitten tussen de verschillende edities. Het eerste nummer verschijnt op vrijdag 13 januari 2017. Het nieuwe vakblad heeft een oplage van ongeveer 2.000 exemplaren en kost 53 euro per jaar. De abonnementsprijs kan laag gehouden worden dankzij de financiële bijdrage van adverteerders die nu zo goed als elke fruitteler via één blad kunnen bereiken. Leden van pcfruit, Studiekring Guvelingen en Pomologische Vereniging Oost-Vlaanderen hoeven geen abonnement te nemen want zij ontvangen het automatisch.

Het informeren van fruittelers gaat zodoende dezelfde weg op als het praktijkonderzoek, namelijk samenwerken om tot een beter resultaat te komen. Gedeputeerde Inge Moors, voorzitter van het Proefcentrum Fruitteelt, maakt de vergelijking omdat ook pcfruit gegroeid is uit afzonderlijke entiteiten. Ze verwacht dat het nieuwe vakblad op zijn beurt zal uitgroeien tot een referentie. Daarvoor kan het rekenen op de verschillende invalshoeken van de vier partners die samen de fruitsector in zijn totaliteit kunnen belichten. Florent Geerdens, voorzitter van de Boerenbond-vakgroep Fruit, verwacht dat de vier partners elk hun eigen accenten gaan leggen met hetzelfde doel voor ogen: fruitteelt ondersteunen. “Je hebt een mooie mix aan specialisten met verschillende achtergronden die meewerken aan dit blad.”

Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege had het over “een mooi initiatief, het resultaat van een knappe samenwerking” en voegde er aan toe dat “samenwerken de fruitsector niet vreemd is gelet op de coöperatieve structuur die sinds jaar en dag bestaat”. Toch zijn het volgens de minister moeilijke tijden voor de fruitteelt. Gelukkig merkt ze overal in de sector bereidheid om de gang van zaken in positieve zin te veranderen. Ze doet een oproep aan de fruitsector om gebruik te maken van de extra middelen die Vlaanderen ter beschikking stelt voor de Europese Innovatiepartnerschappen en de projectsteun innovatie die verstrekt wordt via het Landbouwinvesteringsfonds.

Burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren (CD&V) legt de link tussen het vakblad en de recente ontwikkelingen binnen het veilingwezen door te stellen dat je kan vooruitgaan door de krachten te bundelen. “Eén fruitveiling in Sint-Truiden is een natte droom uit het verleden. Sint-Truiden staat bekend voor zijn productie van fruit. Het zou heel jammer zijn als de verhandeling ervan uit Sint-Truiden en uit de provincie Limburg zou wegtrekken.” Daarmee verwijst de burgemeester naar de recente toenadering tussen de Belgische Fruitveiling en Veiling Haspengouw die voor een verankering in Sint-Truiden kan zorgen. Europarlementslid en schepen van Landbouw in Sint-Truiden Hilde Vautmans (Open Vld) voegt daaraan toe: “We moeten echt gaan voor het behoud van zoveel mogelijk arbeidsplaatsen en een oplossing zoeken voor de telers die nog actief zijn in Veiling Haspengouw.”

Veiling Haspengouw is na het Russische handelsembargo en een kortstondig avontuur met Greenyard Food in een sukkelstraatje beland. De fruittelers-coöperanten van de Truiense veiling werden dit najaar aangemoedigd om de overstap te maken naar BelOrta dat zich in fruit versterkt heeft sinds de overname van Veiling Borgloon in 2014. Een 50-tal personeelsleden van Veiling Haspengouw die nog geen ander werk zochten, is sinds deze week economisch werkloos. In september heeft de veiling bij de rechtbank bescherming tegen schuldeisers gevraagd om tijd te winnen en een oplossing te zoeken.

Verrassend genoeg lijkt die oplossing voor activa en personeel niet te komen van BelOrta, dat enkel interesse toonde voor de telers-coöperanten, maar van BFV. De grootste fruitveiling van ons land heeft de intentie om de gebouwen van Veiling Haspengouw te kopen omdat de eigen site in Sint-Truiden voorbestemd is tot woongebied. Door het uitspreken van die intentie tot overname worden Limburgse fruittelers opnieuw voor een dilemma geplaatst. Onder meer de langere afstand tot de veilingsite van BelOrta in Borgloon kan voor hen een reden zijn om BelOrta alsnog in te ruilen voor BFV.

Over het nieuwe vakblad moeten we nog zeggen dat er ook een nieuwe vzw als verantwoordelijke uitgever het levenslicht zag. De vier partners zullen via een beurtrol tweejaarlijks de voorzitter leveren. De eerste voorzitter is Rino De Wilde, tevens voorzitter van Pomologische Vereniging Oost-Vlaanderen en verantwoordelijke uitgever van Belgische Fruitrevue. Hij geeft eerlijk toe dat zijn achterban jaren geleden geen oren zou gehad hebben naar een samenwerking met ‘de Limburg’. Tijden veranderen want nu wil iedereen zich dubbel plooien om van ‘Fruit’ een redactioneel succes te maken.

De geboorte van een nieuw blad is een geschikt moment om even terug te blikken op zijn voorgangers. Fruitteeltnieuws verscheen sinds 1988. Tot dan gaven het Opzoekingsstation Gorsem en de Studiekring Guvelingen elk hun eigen berichten uit. De Fruitteelt-Berichten waren hun gezamenlijke uitgave, een samenwerking die in 1993 werd uitgebreid met de Nationale Vakgroep Fruit, aangesloten bij Boerenbond. Vanaf dan heet het vakblad ‘Fruitteelt-Nieuws, berichten uit wetenschap en praktijk’.

De geschiedenis van Belgische Fruitrevue leidt ons nog verder terug in de tijd. In 1912 werd de Pomologische Vereniging Oost-Vlaanderen opgericht. Al in 1917 verschenen enkele losse nummers van een brochure die als informatieblad verspreid werd onder de leden. Kort na de Tweede Wereldoorlog opperden de bestuursleden dat de kennis en de ervaring die men had opgedaan beter beschreven zou worden in een vakblad. In 1947 werd de Belgische Fruitrevue boven de doopvont gehouden.

Meer info: www.vakbladfruit.be

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Hilde Van Vinckenroye

Volg VILT ook via