nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.11.2018 "Eerlijke handel kan boer wapenen tegen klimaatgrillen"

De Internationale Fair Tradebeweging roept beleidsmakers op om werk te maken van een beleid dat kleinschalige voedselproducenten wapent tegen de uitdagingen van het klimaat, en pleit ervoor om daarin een eerlijk handelsbeleid te integreren. Dat doet het naar aanleiding van de 24ste klimaatconferentie van de Verenigde Naties die zondag start in het Poolse Katowice. Ook Oxfam België onderschrijft deze eis. “Oneerlijke handelspraktijken en extreme prijsschommelingen op de markt waarbinnen deze boeren werken, zorgen ervoor dat zij de klimaatgrillen nóg moeilijker de baas kunnen”, klinkt het.

Kleinschalige boeren vormen een onmisbaar onderdeel van ons globaal voedsel- en landbouwsysteem, zo meent de Fair Tradebeweging. Zowat 500 miljoen boeren telen 80 procent van het voedsel dat in het Zuiden geconsumeerd wordt. “Ze zorgen dus voor voedselzekerheid en voor een daling van de armoede in het Zuiden. Maar tegelijk worden ze meer dan wie ook bedreigd door honger en armoede”, luidt het. Volgens Oxfam worden ze geteisterd door een waslijst aan klimaatgrillen: extreme droogte, overstromingen, onregelmatige regenval, verwoestijning, verzilting van het land, waterschaarste, kortere oogstseizoenen, plantenziektes, insectenplagen, enz. 

Omdat zij het meest te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering meent de Internationale Fair Tradebeweging dat de kleinschalige voedselproducenten in het Zuiden alle mogelijke kansen moeten krijgen om zich te wapenen tegen het veranderende klimaat. “Alleen dan zullen zij hun cruciale rol als voedselleveranciers kunnen blijven spelen.”

Sergi Corbalan, de directeur van het Fair Trade Advocacy Office, waarschuwt ervoor dat het voortbestaan van de agrovoedingsketen in het Zuiden in gevaar is. “Fair Trade alleen is niet voldoende om de klimaatverandering te bestrijden. Er moet ook werk gemaakt worden van eerlijke handelspraktijken en stabiele prijzen voor de boeren om hen meer weerbaar te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering.”

Meer informatie: Policy Statement of the Global Fair Trade Movement to COP24  

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via