nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.04.2019 Eerlijker voedselsysteem via belasten verborgen kosten?

Volgens een begin april verschenen studie van Soil & More Impacts kan het extra belasten van milieubelastende maatregelen, samen met belastingverminderingen voor milieuvriendelijke landbouwmethodes, leiden tot een duurzamer, eerlijker en transparanter voedselsysteem. De studie werd uitgevoerd in opdracht van IFOAM EU, de Europese koepelorganisatie voor de biologische voeding- en landbouwsector, die hoopt dat het een stap voorwaarts betekent naar een eerlijker voedselsysteem.

De studie focust op de zogenaamde verborgen kosten, met de kosten van grondwaterverontreiniging als voorbeeld. De kost van de gangbare aardappelteelt in Duitsland bedraagt volgens IFOAM 1.298 euro per hectare, de kosten van de grondwaterverontreiniging inbegrepen, terwijl die kost bij biologische aardappelproductie zou dalen tot 0,40 euro per hectare.

In de studie worden de zes mogelijke mechanismen van indirecte belastingen geanalyseerd als middel om de werkelijke kosten van voedsel aan te tonen. De uitkomst van het onderzoek is dat het belasten van niet-biologische gewasbeschermingsmiddelen (PPP's) en/of meststoffen de meest realistische manier is om de werkelijke kosten van voedsel te verantwoorden. En een dergelijke belasting zou tevens het gebruik van milieuonvriendelijke PPP's kunnen ontmoedigen.

IFOAM EU hoopt op een samenwerking met beleidsmakers om een uniform kader van indicatoren te ontwikkelen die het principe "de vervuiler betaalt" tastbaar maakt en praktijken beloont die publieke voordelen opleveren. De organisatie wil de studie aangrijpen als een stap voorwaarts naar een duurzamer, eerlijker en transparanter voedselsysteem. "De biobeweging streeft naar oplossingen voor een rechtvaardiger en transparanter voedselsysteem”, vertelt Eduardo Cuoco, directeur van IFOAM EU. “Om dit te bewerkstelligen moeten alle operatoren samenwerken, om er zo voor te zorgen dat waarde en macht eerlijk worden verdeeld, en dat de kosten en baten van voedselproductie op gelijke wijze worden verdeeld."

 

Lees de volledige studie.

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via