nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.07.2019 Eerste paal van onderzoeksserre Agrotopia gezet

Op het dak van de kistenloods van REO Veiling werd officieel de eerste paal gezet voor de nieuwe onderzoeksserre van Inagro, Agrotopia genaamd. Deze serre wil een voorbeeld worden van meervoudig ruimtegebruik en van integratie van voedselproductie in een stedelijke omgeving. “Deze serre moet een onderzoeks- en innovatiecentrum voor de glastuinbouw van de toekomst worden”, zegt West-Vlaams landbouwgedeputeerde Bart Naeyaert. De kostprijs van het project wordt geraamd op 12 miljoen euro. Eind 2020 moet de serre klaar zijn voor gebruik.

“Stadstuinbouw kent een grote verscheidenheid aan concepten, variërend van volkstuinen tot commerciële productie. Met Agrotopia zal Inagro een plek krijgen om onderzoek te doen naar deze opkomende vorm van landbouw, maar dan wel op een professionele schaal”, aldus Naeyaert. Met de bouw van de serre op het dak van een loods van REO Veiling, midden in een industriegebied, kan het onderzoekscentrum de kansen voor meervoudig ruimtegebruik gaan onderzoeken. “Meervoudig ruimtegebruik biedt kansen om het gebruik van ruimte, energie en hulpstoffen in de voedselproductie te beperkten en reststromen uit de omgeving, zoals warmte, te benutten”, klinkt het.

De dakserre in Roeselaere zal restwarmte krijgen van de WKK-installatie van REO Veiling en de naburige afvalverbrandingsoven van MIROM. De locatie, vlakbij de veiling, heeft als bijkomend voordeel dat dit een plaats is waar de telers samenkomen. Op die manier kan de band tussen onderzoek en praktijk versterkt worden. “We willen hier een unieke locatie creëren voor praktijkonderzoek en de ontwikkeling van innovatieve technieken voor glas- en stadslandbouw”, zegt Mia Demeulemeester, afgevaardigd bestuurder van Inagro. Ze benadrukt dat de bouw en het ontwerp van de serre ook een leerschool vormen. “Het is de bedoeling dat we onze ervaringen en de verzamelde kennis over het bouwproces gaan samenbrengen in een studiedocument.”

In totaal zal de serre 9.500 m² groot zijn. Daarin worden hoogtechnologische onderzoeksfaciliteiten gehuisvest en er komt ook een educatieve route voor een breder publiek zodat dit meer voeling krijgt met glastuinbouw en land- en tuinbouw in het algemeen. Ongeveer 6.000 m² van de totale oppervlakte is gereserveerd voor onderzoek dat een antwoord moet bieden op actuele en toekomstige vragen over blad- en vruchtgroenten op hydrocultuur. Diverse hydroteeltsystemen krijgen een plaats in de compartimenten, waaronder installaties voor gesloten meerlagenteelt met ledverlichting. Hoge verticale teelt zal aan bod komen in de gevelserre met een hoogte van 12 meter. Deze gevelserre zal mooi zichtbaar zijn vanaf de ring van Roeselare en moet een uithangbord worden voor de glastuinbouwsector in Vlaanderen.

Eind 2018 ging de bouw van de dakserre van start met grond- en rioleringswerken. Tegelijk trok de aannemer vijf regenwatersilo’s op vlakbij de kistenloods. Die zullen de hoge gevelserre ondersteunen en regenwater stockeren voor gebruik in de serre. Ook de uitkraging van de inkomzone kreeg al vorm. Nu is de kistenloods van REO Veiling klaar voor de bouw van de dakserre. Tijdens een plechtig moment werd de eerste paal van Agrotopia rechtgezet door gedeputeerde Bart Naeyaert, Mia Demeulemeester van Inagro en Rita Demaré en Paul Demyttenaere, respectievelijk voorzitter en directeur van REO Veiling.

De totale kostprijs van Agrotopia wordt op 12 miljoen euro geraamd. De provincie West-Vlaanderen zorgt voor het grootste deel van het budget. Maar ook de Vlaamse overheid, de Europese Unie en REO Veiling nemen een deel van de kosten op zich. Niet alleen op vlak van financiering zet de nieuwe onderzoeksinfrastructuur in op samenwerking. Het is ook de bedoeling om er technologiebedrijven, telers, toeleveranciers, kennisinstellingen en overheden samen te brengen om in co-creatie te gaan. “Het project trekt nu al de aandacht van mensen die actief zijn in de stadslandbouw en de serreteelt in heel Europa”, vertelt Demeulemeester. “Zo trekken we nieuw onderzoek aan en dat hebben we nodig om mee te zijn. De kennis die we opdoen, zullen we ook verspreiden in de sector, ver buiten Inagro.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via