nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.07.2018 Eerste testvlucht met spuitdrone voor precisielandbouw

Voor het eerst is in Vlaanderen een proefvlucht uitgevoerd met een spuitdrone, een drone die gewasbeschermingsmiddelen op veldgewassen kan aanbrengen. ILVO, Noordzeedrones en Inagro werken daarbij samen in het kader van de opleiding ‘dronevliegen in de landbouw’. “Je kan er diep mee dalen en spuiten op 150 cm boven de plant, zodat er nauwelijks drift kan ontstaan”, legt Elwin Van Herck van Noordzeedrones uit. De mogelijke meerwaarde van spuitdrones in bijvoorbeeld plaatsspecifiek spuiten en uitdagingen rond bodemcompactie worden nu kritisch bekeken in verder onderzoek.

De eerste Belgische spuitdrone is, niet toevallig, uit China gehaald door Aerobertics. Spuitdrones worden in China, maar ook in andere landen, al volop ingezet om bijvoorbeeld (natte) rijstvelden of wijngaarden op steile hellingen te bereiken. In België zijn we nog niet zo ver. Eerst en vooral zijn er op wettelijk vlak nog enkele obstakels in verband met dronegebruik in de landbouw.

Een landbouwer mag pas met een drone beginnen te vliegen boven zijn landbouwvelden als hij eerst een vergunning van de FOD Mobiliteit en Vervoer op zak heeft. Een eis daarbij is dat je een getraind drone-piloot bent en je je toestel registreert. “Volgens het Belgische Koninklijk Besluit RPAS uit 2016 mag je momenteel helemaal niet werken met een spuitdrone”, laat ILVO weten.

Om verkennend onderzoek te kunnen uitvoeren, heeft ILVO een vergunning gekregen waarmee onderzoekers over de ILVO-proefvelden kunnen vliegen, ook met de spuitdrone. Een veld in Oosterzele was de plek waar de eerste demovlucht plaatsvond, dit in het kader van de gespecialiseerde opleiding drone-vliegen in de landbouw. “Als piloot heb ik kunnen ervaren dat zo’n spuitdrone een hoge graad van vliegvaardigheid vereist”, vertelt Elwin Van Herck van Noordzeedrones. “Het toestel is iets zwaarder, het weegt 23,8kg geladen, en kan per vlucht maximaal 10 liter sproeistof meenemen.”

“Drones, met camera’s, maken bij ons deel uit van het onderzoek om veel plaats- en tijdspreciezer te boeren”, legt Jurgen Vangeyte van ILVO uit. “Een belangrijk doel van precisielandbouw is om, zelfs wanneer er grote oppervlaktes worden bewerkt, efficiënter om te springen met inputs zoals mest, water en pesticiden en om toch betere oogsten te verkrijgen. Economische én ecologische duurzaamheid dus.”

Concreet kaderen de proeven met de spuitdrone bij ILVO in twee lopende onderzoeksprojecten: het Interreg2seas project ICARES - dat aan de landbouwsector demonstreert welke toepassingen er (in de toekomst) kunnen met dronebeelden van de teelten - en het nieuwe Horizon 2020 thematisch netwerk INNOSETA, waarin ILVO samen met partners uit acht Europese landen en met een aantal Europese koepelorganisaties de modernste mogelijkheden in de (precisie)spuittechnologie gaan ontsluiten voor de landbouwers.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via