nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.07.2019 Effluentwater Aquafin is meer dan druppel op hete plaat

De recente aankondiging van Aquafin dat landbouwers bij 23 zuiveringsinstallaties water kunnen afhalen voor het beregenen van hun teelten was perfect getimed gelet op de hittegolf van deze week. Door de droogte is het oppompen van water uit waterlopen op veel plaatsen niet meer toegelaten. Sommige boeren steken daarom de taalgrens over. Het effluentwater van Aquafin kan voor velen uitkomst bieden want de afhaalpunten strekken zich uit van Oostende in West-Vlaanderen tot Houthalen-Helchteren in Limburg. “Alleen voor groenten die rauw geconsumeerd worden, voldoet het gezuiverd afvalwater niet aan de vereiste kwaliteit voor beregening”, vertelt West-Vlaams Boerenbondvoorzitter Joris Vande Vyvere op Radio 1.

Al het derde jaar op rij biedt Aquafin effluentwater aan van zijn waterzuiveringsinstallaties. Tijdens de lange droogteperiodes in 2017 en 2018 bleek dit een welgekomen noodoplossing voor landbouwers en openbare besturen. De toepassingsmogelijkheden voor het gezuiverd afvalwater zijn opgenomen in een grondstofverklaring die OVAM afleverde. Na een mechanische en biologische zuivering is het afvalwater afkomstig uit de riolen proper genoeg voor beregening van landbouwgewassen en andere toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen.

“Het aanbod van Aquafin is zeker positief. Komt er een volledig captatieverbod voor oppervlaktewater, dan helpen alle beetjes. Natuurlijk gaat er niets boven regen die uit de hemel valt”, zegt landbouwer Joris Vande Vyvere, voorzitter van Boerenbond West-Vlaanderen. Op Radio 1 legt hij uit dat het water zelf gratis is. Landbouwers zijn Aquafin alleen een administratieve vergoeding verschuldigd. Voor welke gewassen het wel en niet gebruikt kan worden, weten landbouwers. “Bij afhaling van water krijg je een document met de microbiologische samenstelling van het water. Die is goed genoeg voor het beregenen van aardappelen en groenten, alleen voor groenten die rauw geconsumeerd worden (bv. sla, bloemkool) kan het niet gebruikt worden.”

In Het Belang van Limburg verduidelijkt de woordvoerder van Boerenbond, Vanessa Saenen, dat het effluentwater ook in groenten als sla bruikbaar is mits het toegediend wordt door bevloeiing van de bodem zonder rechtstreeks contact met het gewas. Met een beregeningshaspel mag het dan niet toegediend worden.

In Limburg kan er voorlopig nog maar op drie plaatsen water opgehaald worden bij de installaties van Aquafin: in Genk, Houthalen-Helchteren en Bree. “En dat is natuurlijk niet ideaal”, zegt Vanessa Saenen van Boerenbond. “Twee van de drie installaties liggen in verstedelijkte gebieden en niet in landbouwgebieden. Het is goed dat er nu een gedeeltelijke oplossing is voor het droogteprobleem dat nu al twee zomers speelt, maar water op wielen vervoeren is een kostelijke zaak.” Aquafin is zich bewust van dat probleem en probeert meer installaties klaar te krijgen. “Er gaat zeer binnenkort een aannemer aan de slag om ook de waterzuiveringsinstallatie van Sint-Truiden klaar te krijgen voor watercaptatie want daar is de nood het hoogst”, zegt Anja De Wit van Aquafin. Later komen ook nog installaties aan de beurt in Lommel, Tongeren en Lanaken.

Meer info: Aquafin 

Bron: Radio 1 / Het Belang van Limburg / eigen verslag

Beeld: Aquafin

Volg VILT ook via