nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.02.2019 EFSA oppert strenger toezicht op salmonella bij leghen

De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA adviseert de Europese Commissie om de norm voor aanwezigheid van salmonella in leghennenkoppels aan te scherpen. Nu geldt er voor lidstaten een norm van 2 procent voor leghennen, wat wil zeggen dat in niet meer dan 2 procent van de koppels specifieke salmonella-types mogen voorkomen. Halveer dat naar 1 procent, adviseert EFSA, gelijk aan de norm voor moederdieren. Experten denken dat het aantal humane besmettingen met salmonella hierdoor op zijn beurt zal halveren. Na campylobacter is salmonella de bacterie die de meeste voedselinfecties veroorzaakt in de EU.

Met een strengere norm voor de aanwezigheid van salmonella in legkippenstallen meent EFSA het totaal aantal humane besmettingen in de EU met 6,2 procent op jaarbasis te kunnen doen dalen. De voedselveiligheidsautoriteit becijferde dit in opdracht van de Europese Commissie. De Commissie had hierom gevraagd omdat het aantal humane besmettingen met salmonella na jaren van daling de laatste jaren stabiliseert.

EFSA adviseert de EU verder om voor vermeerderingskoppels andere types salmonella mee te gaan nemen in de monitoring. De autoriteit noemt het nog het meest effectief om bij moederdieren alle salmonella-types onder de norm te laten vallen, gezien de variatie in types tussen lidstaten en jaren.

Op het voorkomen van salmonella bij leghennen grijpen verschillende factoren in, onder meer de wijze van huisvesting. In 2012 werden legbatterijen om welzijnsredenen verboden. Sindsdien huizen kippen in verrijkte kooien of alternatieve huisvesting (scharrel, vrije uitloop of bio). Blijkt dat salmonella minder voorkomt in die tweede categorie van huisvestingssystemen, met meer bewegingsvrijheid voor de kippen. Het ontbrak aan wetenschappelijk bewijs om daar echt een goede verklaring voor te geven.

Meer info: EFSA-advies

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: ILVO

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via