nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.07.2018 EFSA: residu's van gewasbescherming in voeding beperkt

Europeanen blijven voedsel eten dat grotendeels vrij is van residuen van gewasbeschermingsmiddelen of dat residuniveaus bevat binnen wettelijke limieten, zo blijkt uit de recentste cijfers van het Europees Voedselveiligheidsagentschap (EFSA). Meer dan 96 procent van de geanalyseerde monsters uit 2016 bleken binnen wettelijke grenzen te liggen en ongeveer 51 procent was vrij van kwantificeerbare residuen. “We zijn het de Europese burgers verschuldigd om ervoor te zorgen dat de voedselketen in de EU niet alleen de strengste en meest gecontroleerde voedselketen ter wereld blijft, maar er ook één is”, reageerde Vytenis Andriukaitis, EU-commissaris voor gezondheid en voedselveiligheid.

Het Europees Voedselagentschap controleerde in 2016 in totaal 84.657 monsters op de aanwezigheid van 791 gewasbeschermingsmiddelen. Het ging vooral om producten zoals appels, kool, prei, sla, perziken, aardbeien, tomaten, rogge, wijn, koemelk en varkensvet. Het merendeel van de geteste monsters (67%) was afkomstig van EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen en ongeveer een kwart van de producten (26,4%) was ingevoerd uit derde landen. Voor 6,6 procent van de monsters was de oorsprong van de producten onbekend.

Meer dan 96 procent van de geanalyseerde monsters uit 2016 bleken binnen wettelijke grenzen te liggen en ongeveer 51 procent was vrij van kwantificeerbare residuen. In 2015 lagen die percentages iets hoger. Volgens het EFSA is dat verschil vooral te wijten aan de vondst van chloraatresiduen, een stof die voor het eerst werd opgenomen in de controleprogramma's van 2016 ter ondersteuning van lopende werkzaamheden om maximumresidugehalten (MRL's) vast te stellen.

De laagste MRL-overschrijdingspercentages werden vastgesteld voor rogge (0,7%), gevolgd door kool (1,1%) en aardbeien (1,8%). De hoogste overschrijdingen werden gevonden voor appelen (2,7%) en tomaten (2,6%). In 2,4 procent van de geteste producten uit EU-landen werd de wettelijke limiet overschreden, voor producten uit niet-EU-landen ging het om 7,2 procent van de producten.

Van de 1.676 monsters van voedsel bestemd voor zuigelingen en jonge kinderen, was 98,1 procent binnen de toegestane limieten in de EU-wetgeving; 89,8 procent van de monsters was vrij van kwantificeerbare residuen. Er werden 5.495 monsters van biologische voeding genomen in 2016, waarvan 98,7 procent binnen de wettelijke limieten viel; 83,1 procent van de monsters was vrij van kwantificeerbare residuen.

"Net als in voorgaande jaren bevestigt dit rapport de hoge mate van naleving van de opgelegde normen voor voedsel bestemd voor verkoop in de EU”, zegt Vytenis Andriukaitis, EU-commissaris voor gezondheid en voedselveiligheid. “Elk jaar worden duizenden voedingsmiddelen gecontroleerd door de lidstaten om te controleren of de wettelijke limieten worden nageleefd.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: MCC

Volg VILT ook via