nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.08.2019 EFSA wil chloorpyrifos niet opnieuw vergunnen

Het Europees voedselveiligheidsagentschap (EFSA) wil de vergunning voor het gewasbeschermingsmiddel chloorpyrifos niet verlengen. “Het middel richt mogelijk neurologische schade aan tijdens de ontwikkeling van jonge kinderen en kan mogelijk ook genetische mutaties veroorzaken”, klinkt het. “Er kan geen niveau worden vastgesteld waaronder het middel veilig te gebruiken is, waardoor het middel niet opnieuw vergund kan worden.”

Chloorpyrifos is een controversieel insecticide dat gebruikt wordt in de fruit- en groenteteelt. De huidige Europese licentie voor het middel verstrijkt eind januari volgend jaar. Op dit moment wordt chloorpyrifos op vraag van de Europese Commissie opnieuw geëvalueerd om te bepalen of het een nieuwe vergunning kan krijgen. “De studie is nog niet helemaal afgerond”, meldt het Europees voedselveiligheidsagentschap (EFSA). Het agentschap oordeelt wel al dat het middel op vlak van volksgezondheid niet aan de normen voldoet.

Volgens EFSA heeft chloorpyrifos mogelijk een genotoxisch effect, wat betekent dat het middel DNA kan aantasten en zo mutaties kan veroorzaken. Daarnaast kan het mogelijk ook neurologische schade aanrichten tijdens de ontwikkeling van kinderen. “Er kan dus geen niveau worden vastgesteld waaronder het middel veilig te gebruiken is”, klinkt het. “Daardoor kan het middel niet opnieuw vergund worden.” In ons land trof het federaal voedselagentschap (FAVV) tussen 2015 en chloorpyrifos boven de maximumnorm aan in 26 voedingsproducten.

De werkzame stof chloorpyrifos, die anders dan in onze buurlanden in België nog lange tijd erkend werd, is intussen ook bij ons niet meer verkrijgbaar in de handel voor landbouwers. Elk gebruik van vloeibare producten met chloorpyrifos wordt definitief verboden vanaf 1 oktober, vanaf 1 februari 2020 worden ook de granulaten verboden. Vooral voor groentetelers is dit lastig want zij rekenden op deze actieve stof om hun bloemkolen te beschermen tegen de koolvlieg.

Bron: Belga / Boer en Tuinder

Volg VILT ook via