nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.04.2016 Eigenaars zorgen voor grootste groei in beheerde natuur

De oppervlakte natuur in Vlaanderen onder effectief beheer, waarvoor dus een beheerplan werd opgesteld, groeide vorig jaar met 3.315 hectare. Daarbij is bijna 463 hectare erkend natuurgebied dat uitgebaat wordt door de natuurverenigingen. De grootste groei van de oppervlakte onder beheer situeert zich echter bij de bossen in eigendom van grondeigenaars, zo blijkt uit cijfers van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Landelijk Vlaanderen reageert verheugd op deze cijfermatige bevestiging van de belangrijke bijdrage van private eigenaars aan natuurbeheer.

Alles samen werd vorig jaar 462 hectare nieuw natuurgebied erkend als reservaat, waarmee Vlaams minister Joke Schauvliege haar doelstelling haalt om jaarlijks 450 tot 500 hectare te erkennen. De totale oppervlakte erkend natuurreservaat komt daarmee op 18.264 hectare. "Na de jaren 2013-2014 waarin door minister Schauvliege een historische achterstand op vlak van erkenning werd weggewerkt, was de 'liggende voorraad' dossiers sterk geslonken", zegt woordvoerster Marie-Laure Vanwanseele van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). "Dit heeft niet verhinderd dat ANB in 2015 opnieuw een substantiële oppervlakte kon erkennen, genoeg om een nieuwe achterstand te voorkomen."

De grootste groei in natuurbeheer zit echter bij de private grondeigenaars, zo blijkt uit cijfers van ANB. Op een totaal van 81.598 hectare effectief natuurbeheer, nemen bossen in eigendom van grondeigenaars waarvoor er een uitgebreid bosbeheerplan is ondertussen 25.730 hectare in. De groei in oppervlakte bedroeg vorig jaar acht procent, terwijl de oppervlakte natuurreservaat met drie procent toenam. Zo’n erkenning als reservaat wordt voorbehouden voor ‘topnatuur’.

Voor Landelijk Vlaanderen, de belangenorganisatie van de private land-, bos- en natuureigenaars, is dit de bevestiging van het belang van privaat natuurbeheer. "Hoewel eigenaars minder subsidie ontvangen dan de natuurverenigingen staan ze in voor een mooie groei van de beheerde oppervlakte natuur", reageert Valérie Vandenabeele namens het Aanspreekpunt Privaat Beheer - Natuur en Bos (APB-NB) dat in 2014 werd opgericht door Landelijk Vlaanderen en de Koepel der Vlaamse Bosgroepen. Het verschil in subsidieverdeling tussen de natuurverenigingen en particuliere beheerders zal weggewerkt worden want minister Schauvliege hertekent de procedure voor de erkenning als natuurreservaat en de goedkeuring van het beheerplan.

Bij Landelijk Vlaanderen hopen ze dat de gelijkberechtiging ten volle doorwerkt in de praktijk en niet op de helling wordt gezet door allerlei uitzonderingen en beperkingen. Vandenabeleele benadrukt dat er in de toekomst écht sprake moet zijn van gelijkberechtiging. "Door subsidies efficiënt aan te wenden, kan de private sector in Vlaanderen nog veel meer natuur ontwikkelen. In de praktijk zijn subsidies nog te vaak onbekend bij het grote publiek of het budget te beperkt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de populaire investeringssubsidie natuur, waarvoor er veel meer gegadigden zijn dan projecten die ondersteund kunnen worden." Landelijk Vlaanderen rekent op een slimme uitwerking van de nieuwe natuursubsidies zodat private grondeigenaars effectief aangemoedigd worden om optimaal aan natuurontwikkeling te doen.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via