nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.10.2019 Einde captatieverbod in zicht voor Vlaanderen

Het captatieverbod in Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg wordt vanaf vrijdag 11 oktober grotendeels opgeheven. In Vlaams-Brabant blijft nog enkel van kracht voor waterlopen van categorie 2 en 3 in het Dender- en Benedenscheldebekken, in Antwerpen is er nog een verbod voor de Laarse Beek en Zwanebeek. Ook in Limburg wordt het verbod op de onbevaarbare waterlopen opgeheven. In afwachting van de resultaten van nieuwe staalnamen voor blauwalgen, blijft het captatie- en recreatieverbod op de bevaarbare waterlopen in de provincie wel nog van kracht. West-Vlaanderen besliste dit begin deze maand al.
Het captatieverbod in Vlaams-Brabant volgde op de beslissing van de Vlaamse Droogtecommissie op 18 juli om code oranje (de alarmfase) af te kondigen in verband met de droogte in Vlaanderen. De commissie vroeg om die reden de provinciegouverneurs om een verbod in te stellen op het onttrekken van water uit een waterloop op alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen.
 
Dankzij de recente en nog voorspelde neerslag zijn de waterpeilen volgens de Droogtecommissie inmiddels voldoende verbeterd om dit verbod deels op te heffen. In Vlaams-Brabant blijft het in overleg met de provinciebesturen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen enkel nog van kracht in het Denderbekken (Herne en Galmaarden) en in het Benedenscheldebekken (Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos).
 
In Limburg volgt gouverneur Herman Reynders volgt het advies van zowel de Droogtecommissie als het Limburgs Droogteoverleg. In afwachting van de resultaten van nieuwe staalnamen voor blauwalgen, blijft het captatie- en recreatieverbod op de bevaarbare waterlopen in de provincie wel nog van kracht.
Zowel de recente en nog voorspelde neerslag als de beperkte watervraag motiveert de opheffing van het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen. De Droogtecommissie besliste bovendien om af te schalen van niveau 2 (code oranje) naar niveau 1 (code geel). Door de neerslag van de afgelopen weken zijn de peilen en debieten van de waterlopen verbeterd.
 
De situatie in Limburg blijft echter zorgwekkend. Door de historisch lage grondwaterstanden kunnen de debieten in de waterlopen bij het uitblijven van neerslag snel weer dalen. Er is dus nog geen sprake van een structureel herstel. De provincie Limburg en Boerenbond roepen daarom op om doordacht en spaarzaam om te springen met water.
 
In afwachting van de resultaten van nieuwe staalnamen blijft het recreatie- en captatieverbod op het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal naar Beverlo, het kanaal Dessel-Kwaadmechelen, de Zuid-Willemsvaart en het Albertkanaal wel nog van kracht wegens de aanwezigheid van blauwalgen.
 
Ook in Antwerpen blijft het captatieverbod van kracht in twee stroomgebieden: Laarse Beek en Zwanebeek. In twee stroomgebieden staat het waterpeil nog steeds kritisch laag.  Daarom blijft het captatieverbod wél gelden voor alle onbevaarbare waterlopen in de 2 stroomgebieden van de Laarse beek en de Zwanebeek. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. 

Bron: Belga

Volg VILT ook via