nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.04.2019 Elke boer zijn eigen bosje van 1 hectare promoot Hogan

Tijdens de conferentie ‘Our forests, our future’ in Brussel lanceerde Europees landbouwcommissaris Phil Hogan een opvallend idee. “Stimuleer elke boer tot het bebossen van 1 hectare land dat hij bewerkt.” De hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) geeft lidstaten de mogelijkheid om boeren te vergoeden die dat willen doen. Zij kunnen dat als ecologische maatregel voorzien in hun strategisch plan waarmee ze uitvoering geven aan het GLB na 2020. Hogan ziet er voor de lidstaten een mogelijkheid in om via het landbouwbeleid aan de realisatie van doelstellingen inzake klimaat en biodiversiteit te werken.

Europees landbouwcommissaris Phil Hogan zette het kader uit voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020. Nu is het aan de andere EU-instellingen om tot een politiek akkoord te komen, maar de verkiezingen komen ongelegen qua timing. Het is nu al haast zeker dat de hervorming niet tijdig afgerond zal worden en 2021 een overgangsjaar wordt. Anders wordt het veel te kort dag voor de lidstaten om een strategisch plan klaar te hebben waarmee ze de gemeenschappelijk geformuleerde doelstellingen op hun eigen grondgebied willen realiseren.

Tijdens een conferentie over bossen gaf Hogan de lidstaten alvast een zetje wat de uitvoering ten velde betreft. “Gebruik middelen uit de tweede pijler (plattelandsbeleid) om landbouwers te vergoeden wanneer zij 1 hectare van hun areaal bebossen. Het toekomstige GLB biedt die mogelijkheid, maar de politieke wil om hier werk van te maken, moet van de lidstaten komen.”

De EU-commissaris ziet dat als een manier om vanuit het landbouwbeleid bij te dragen aan de natuur- en klimaatdoelstellingen van de lidstaten. “Bebossing van landbouwgronden op een manier dat de biodiversiteit er wel bij vaart, kan natuur helpen verbinden en waardevolle ecosysteemdiensten leveren zoals erosiebestrijding. Het zou een praktisch voorbeeld zijn van landbouwers die maatschappelijke diensten leveren in ruil voor publieke middelen. Om de administratie daarrond te beperken, kan je elke landbouwer die mee doet in de volgende programmaperiode een forfaitaire som per jaar en per hectare geven.”

Na de verkiezingen is het nog maar de vraag of Hogan de regisseur van het Europees landbouwbeleid blijft. Zelf heeft hij de ambitie om te gaan voor een tweede termijn als commissaris, zo vertelde hij aan vakblad Boerderij. Volgens waarnemers maakt hij in de nieuwe Europese Commissie ook kans op de portefeuilles handel en mededinging.

Bron: eigen verslaggeving

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via