nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.02.2020 Elke tuinbouwer krijgt weldra digitale assistent

LAVA, de overkoepelende coöperatie van Belgische groente- en fruitproducentenorganisaties, gaat verder inzetten op digitalisering. Het wil elke teler uitrusten met een digitale assistent op het veld die ondersteuning moet bieden bij het volledige teeltproces van groenten en fruit en die de teler helpt zijn bedrijfseigen informatie te beheren. “Dit voorjaar wordt gestart met een pilootproject, maar op termijn willen we een ‘digitaal ecosysteem’ uitbouwen rond de teler en zijn producentenorganisatie”, stelt Maarten De Moor, directeur van LAVA.

Volgens LAVA is het duidelijk dat de oprukkende digitalisering in de maatschappij, ook te merken is bij de productie en consumptie van groenten en fruit. “Daarom willen we in samenwerking met BelOrta, Coöperatie Hoogstraten en REO Veiling een hoogwaardig en toekomstgericht IT-project opzetten: het Digital Experience Platform”, klinkt het.

In een eerste fase krijgt elke teler een hulpmiddel dat ondersteuning biedt bij zijn dagelijkse taken. “Deze digitale assistent combineert bestaande en nieuwe dienstverlening. We hebben een voortraject afgelegd waarbij alle functionaliteiten werden geïdentificeerd die nodig zijn van teelt tot aanvoer. In totaal gaat het om 98 functionaliteiten die concrete oplossingen bieden voor problemen of vragen van producenten en producentenorganisaties”, legt De Moor uit.

Dit voorjaar wordt het pilootproject van het multifunctionele digitale platform gelanceerd. De technologie waar gebruik van wordt gemaakt, moet de basis vormen die het mogelijk maakt om in de toekomst verder door te groeien. In eerste instantie zal het platform zes van de beoogde 98 functionaliteiten omvatten. Het gaat onder meer om perceelbeheer, teeltregistratie, registratie van behandelingen, residuanalyse, kennisuitwisseling over behandelingen en actuele prijsinformatie.

Met andere woorden kan de teler op het platform percelen gaan registreren en indelen, aanduiden welke teelten op die percelen staan en welke gewasbeschermingsmiddelen voor welke teelt worden gebruikt en hoe vaak. Deze informatie kan hij ook gaan delen met andere telers. Het kanaal laat ook toe om informatie in te winnen over mogelijke teelt- en gewasbeschermingsmiddelen en om digitaal staalaanvragen te registreren. Tegelijk wordt de teler ook geïnformeerd over het moment van de staalname en wordt met hem teruggekoppeld over het resultaat. Tot slot zal in de eerste fase ook actief informatie worden verspreid over de prijzen en het resultaat dat de teler verwezenlijkt heeft.

“De belangrijkste doelstelling is de teler te helpen zijn bedrijfseigen informatie te beheren en hem een 360°-overzicht te geven van zijn teelten. Het multifunctioneel platform dat we daarvoor ontwikkelen, is zowel mobiel als webbased. Telers kunnen er eenvoudig met elkaar communiceren via chat en actieve meldingen krijgen over prijsvorming en productie”, aldus Maarten De Moor.

Eens het pilootproject goed van start is gegaan, zullen nieuwe functionaliteiten worden ontwikkeld en aan het digitale platform worden toegevoegd. Op langere termijn wil LAVA een ‘digitaal ecosysteem’ uitbouwen, waarin ook derde partijen uit de plantaardige sector kunnen koppelen met het platform. “Op die manier kan de teler bijvoorbeeld advies krijgen van voorlichters via chat, online bestellingen plaatsen bij toeleveranciers of connecteren met externe lastenboeken”, luidt het. Het platform zal ook toelaten om nieuwe technologieën in te zetten, zoals artificiële intelligentie en chatbots.

Door het beheer van volledige en kwaliteitsvolle informatie willen de betrokken veilingen zorgen voor een nóg betere kwaliteit en optimale vermarkting van zijn versproducten. “Via deze veelzijdige digitale omgeving zal een ‘expert community’ worden opgebouwd met 2.600 producenten, verenigd in de producentenorganisaties binnen LAVA, om samen een nog beter antwoord te kunnen bieden op marktvragen en met vertrouwen de toekomst in te stappen”, besluit de LAVA-directeur.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via