nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.09.2017 EMB liet kloof tussen kost- en melkprijs becijferen

De melkprijs lag vorig jaar veel te laag om de productiekosten van de Belgische melkveehouders te dekken. Dat heeft boerenvereniging European Milk Board (EMB) laten becijferen. De resultaten van de studie werden afgelopen weekend voorgesteld op de landbouwbeurs in het Luikse Battice, bij Herve. Waalse melkproducenten waren er vorig jaar slechter aan toe dan hun Vlaamse collega's. In het andere landsgedeelte bedroeg de productiekost 43,36 cent tegenover 40,13 cent in Vlaanderen. De opbrengst van de melk kwam zelfs niet in de buurt van beide kostprijzen.

In opdracht van EMB en diens Belgische afdeling MIG boog het Duitse studiebureau BAL zich over de kostprijs van Belgische melkveebedrijven, inbegrepen de kosten voor het voeder, de veearts, meststoffen, inseminatie, enz. Alvorens de kostprijs af te zetten tegenover de melkprijs werd er de waarde van het rundvlees van afgedankte melkkoeien van afgetrokken, evenals de subsidies die een melkveehouder ontvangt. Dezelfde rekenoefening liet EMB ook al maken voor de melkveehouderij in Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Luxemburg opdat er een realistische kijk zou zijn op de kostprijs van een melkveehouder.

De Belgische EMB-afdeling MIG communiceert op basis van de studie een kostprijs van 41,37 eurocent per kilo melk terwijl de melkprijs vorig jaar niet hoger klom dan gemiddeld 26,7 eurocent. “De kosten op een melkveebedrijf waren slechts voor 65 procent gedekt”, rekent Erwin Schöpges van MIG voor. Als het werk van de boer en de helpende hand van zijn gezin niet vergoed worden, dan bedraagt de kostprijs volgens hem nog altijd minstens 30 eurocent. “Dat betekent dat we vorig jaar zeker 3 cent per liter melk verloren hebben, zonder enige vorm van compensatie.”

De laatste maanden gaat de melkprijs wel weer de hoogte in. Momenteel krijgen boeren gemiddeld 33 à 35 eurocent per liter, maar dat maakt de situatie er niet veel gemakkelijker op, zegt Schöpges. “De hogere prijs dient eerst en vooral om facturen van de laatste jaren die zijn blijven liggen te betalen”, geeft hij aan. De jongste vijf jaar was de melkprijs naar verluidt nooit hoog genoeg om producenten een eerlijk inkomen te garanderen. “Sindsdien leven we op reserve. Investeren in het eigen bedrijf was nagenoeg onmogelijk. Bovendien daalt de overheidssteun en bedroeg hij vorig jaar nog maar 2,27 cent per kilo melk. Onvoldoende voor het landbouwinkomen want er was in 2016 een kloof van circa 15 eurocent tussen opbrengst- en kostprijs.”

Volgens de European Milk Board is de betere conjunctuur in de melkveehouderij – geen hoogconjunctuur voor alle duidelijkheid – dit jaar te danken aan het melkreductieprogramma van de EU. Dat heeft in de ogen van EMB aangetoond dat alleen een productievermindering de zuivelmarkt kan stabiliseren. De melkveehoudersbond hoopt dat aanbodregulatie deel gaat uitmaken van het nieuwe Europese landbouwbeleid.

Bron: eigen verslaggeving / Belga

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via