nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.06.2016 Enkel nog steun voor "duurzame biomassacentrales"

Nieuwe biomassacentrales in Vlaanderen zullen voortaan aan strengere duurzaamheidscriteria moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de ondersteuning die nodig is om rendabel te kunnen zijn. De Vlaamse regering heeft daarover een aanpassing aan het energiebesluit goedgekeurd. "Biomassa moet zowel op ecologisch, economisch als sociaal vlak duurzaam zijn. Steun kan enkel nog als de grondstoffen die biomassacentrales verwerken aan onze duurzaamheidscriteria voldoen", zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

Bedrijven die een kolencentrale willen omvormen tot biomassacentrale of een nieuwe centrale willen opstarten op basis van houtpellets, zullen moeten aantonen dat de biomassa die ze gebruiken aan de duurzaamheidscriteria voldoet. Als dat niet zo is, komen ze niet in aanmerking voor ondersteuning. Aangezien biomassacentrales niet rendabel zijn zonder ondersteuning, betekent dit in de praktijk dat er alleen nog duurzame vaste biomassa kan komen in Vlaanderen.

De nieuwe criteria zijn gebaseerd op duurzaam bosbeheer (geen hout van bedreigde bossoorten bijvoorbeeld), klimaat (geen aantasting ecosystemen of bodemdegradatie), koolstofschuld (snel nieuwe bomen planten die de uitstoot van de verbrande biomassa moet compenseren) en indirecte verandering van landgebruik (bos vervangen door landbouw met zware CO2-impact is niet duurzaam).

Om rechtszekerheid te garanderen, gelden de strengere criteria niet voor grondstoffen die al bij het Vlaams Energieagentschap aangemeld zijn, zoals dat het geval is voor de centrale in Langerlo. Wanneer de uitbaters echter voor andere grondstoffen zouden kiezen, zullen die wél aan de strengere criteria moeten voldoen.

Er zijn al pogingen ondernomen om duurzaamheidscriteria op Europees niveau vast te leggen, maar die zijn mislukt. De Europese Unie riep de lidstaten daarom op om in overleg met elkaar zelf al een kader uit te werken. "Met de criteria die we vandaag vastleggen is Vlaanderen een van de koplopers in Europa", maakt minister Tommelein zich sterk. "Onze duurzaamheidscriteria behoren tot de meest ambitieuze ter wereld. Vaste biomassa in Vlaanderen zal voortaan duurzaam moeten zijn om ondersteuning te krijgen".

Bron: Belga

Volg VILT ook via