nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.01.2017 "Enkel strenge bioveiligheid kan vogelgriep stoppen"

In het licht van de aanhoudende vogelgriepdreiging over heel Europa hamert de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA op het belang van een strikte toepassing van de regels inzake bioveiligheid om de verspreiding van de ziekte een halt toe te roepen. Daarbij benadrukt EFSA de effectiviteit van een doordachte schutkring rond besmette pluimveebedrijven, de rapportering van dode vogels en staalnamen van wilde vogels om de verspreiding van het virus op te volgen. 

Een duidelijke set regels omtrent bioveiligheid, aangepast aan de noden van individuele bedrijven, en een strikte toepassing ervan. Dat is wat volgens EFSA nodig is om de vogelgriepepidemie een halt toe te roepen. De Europese autoriteit schreef op vraag van de Commissie een dringend wetenschappelijk advies over de efficiëntie van de huidige preventie- en beschermingsmaatregelen, in de hoop met nieuwe inzichten de verspreiding van het virus in te dammen. Sinds eind oktober vorig jaar regent het nieuwe meldingen over gevallen van vogelgriep in buurlanden Duitsland, Nederland en Frankrijk. België bleef vooralsnog gespaard.

In de eerste plaats is het belangrijk om het exacte verspreidingsgebied zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen, aldus EFSA. Dat kan via het nemen van voldoende teststalen van wilde vogels in gebieden waar het virus nog niet is vastgesteld. Ook het systematisch melden van dode vogels is cruciaal om de verspreiding bij wilde vogels op te volgen. Wanneer één van die wilde vogels besmet blijkt, dan is het belangrijk om de monitoring van pluimveebedrijven af te stemmen op de habitat en de gemiddelde vliegafstand van de besmette vogels.

Wat kan of moet je als pluimveehouder doen? Overheden moeten landbouwers die actief zijn in de betrokken gebieden informeren en zo snel mogelijk op de hoogte brengen van eventuele bioveiligheidsmaatregelen. Die maatregelen moeten zo veel mogelijk afgestemd zijn op de specifieke situatie en ligging van elk bedrijf. In een ideaal scenario ligt er voor elk bedrijf een plan klaar, aldus EFSA, dat met de pluimveehouder in kwestie bij wijze van preventie is doorgenomen voor een vogelgriepuitbraak.

Lees het volledige advies hier

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: ILVO

Volg VILT ook via