nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.07.2020 EP stemt in oktober over hervorming GLB

De stemming over de hervorming van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2021-2027 moet in oktober plaatsvinden. De landbouwcommissie van het Europees Parlement bereikte overeenstemming over een procedure die dit moet garanderen. Het parlement en de Europese Raad kwamen eerder al overeen om een tweejarige overgangsperiode te voorzien waardoor het nieuwe landbouwbeleid pas in 2023 zal worden uitgerold.
Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld), lid van de landbouwcommissie van het Europees Parlement, noemt het een goede beslissing om een duidelijke deadline te stellen voor de stemming over het nieuwe GLB. De brexit en de moeizame onderhandelingen over de Europese begroting die daarmee samenhangen, maar ook inhoudelijke discussies, de overgang tussen 2 legislaturen, en de coronacrisis hebben er immers voor gezorgd dat de onderhandelingen over het nieuwe GLB na 2 jaar nog steeds niet zijn afgerond. “Die onzekerheid kunnen onze landbouwers echt missen”, zegt ze. “We zullen daarom alles in het werk stellen om constructief te blijven doorwerken en het standpunt van het Europees Parlement over het nieuwe GLB zo snel mogelijk af te kloppen.”
 
Na stemming in de plenaire vergadering van het Europees Parlement kunnen de interinstitutionele onderhandelingen met de Europese Commissie en de Raad starten.
 
Eerder werd ook al duidelijk dat het Europees parlement een tijdelijk akkoord bereikt heeft met de Europese Raad over de overgangsregeling tussen het huidige en nieuwe landbouwbeleid. In plaats van een eenjarige regeling, voorzien ze een tweejarige overgangsperiode. De huidige regelgevingen blijven de komende 2 jaar gelden, met uitzondering van de kortere periodes voor het afsluiten van enkele nieuwe maatregelen op vlak van milieu en klimaat. Het uitstel geeft de lidstaten bovendien meer tijd en ruimte om hun aanpak te bepalen voor de nieuwe doelstellingen rond klimaat en duurzaamheid.
 
Sinds 1 juli is Duitsland voorzitter van de Europese Unie. Het wisselend voorzitterschap duurt telkens een half jaar. In die periode, tot 31 december dus, wil Duitsland enkele hete hangijzers afronden. Later deze maand komt bijvoorbeeld de Europese meerjarenbegroting en het coronabudget op de onderhandelingstafel. Duits landbouwminister Julia Klöckner wil in oktober ook knopen doorhakken rond een Europees dierenwelzijnslabel en een actieplan voor de biologische landbouw.

Bron: Nieuwe Oogst / Boerenbond

Volg VILT ook via