nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.09.2018 “Er is wel veilige ruimte voor (rund)veehouderij”

RISE, een onafhankelijke Europese denktank die onderzoek voert naar een duurzame Europese landbouw, beschreef de huidige situatie van de veestapel in Europa als ‘uit balans’. Alleen al om te voldoen aan de Europese klimaatverplichtingen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zou de veestapel met 40 procent moeten krimpen ten opzichte van 1993, zo stond in het rapport. “Dat kwam hard aan”, reageert voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat, Hendrik Vandamme. Hij ziet echter mogelijkheden in ander wetenschappelijk onderzoek. “Er is wel degelijk nog ruimte om op een veilige manier aan veehouderij te doen in Vlaanderen én de Europese Unie."

“Met een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op komst worden we met de regelmaat van de klok met uitgesproken meningen over de toekomst van onze landbouw geconfronteerd”, steekt Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat, van wal. “Quasi allemaal komen ze uit niet-landbouwhoek.” De voorbije maanden werden verschillende rapporten gepubliceerd waarbij gefocust werd op meer aandacht voor klimaat, natuur en omgeving. “De ‘brede maatschappij’ verwacht van ons meer dan alleen maar voedselproductie in ruil voor Europese steun”, zegt Hendrik Vandamme. “Lees: draag meer zorg voor het Europees platteland en doe meer inspanningen om de klimaatverandering te helpen indijken.”

Begin september verscheen een nieuw rapport van de Europese denktank RISE (Rural Investment Support for Europe) over de veehouderij. Het rapport geeft weer hoeveel ruimte er volgens de denktank is voor (rund)veehouderij binnen de Europese Unie. “De auteurs gaan uit van een overdreven consumptie van rundsvlees in de EU, gelinkt aan een te grote productie van rundsvlees die een negatieve impact heeft op water, omgeving en lucht”, vat de voorzitter van ABS samen. “Er wordt wel erkend dat de sector door de jaren heen al heel wat bijgestuurd heeft om te komen tot een lagere milieu-impact.”

“Dat het resultaat van hun bevindingen niet positief is voor de sector, dat stond in de sterren geschreven”, zegt Hendrik Vandamme. “Dat er ronduit gepleit wordt voor het halveren van de rundveestapel komt bij ons hard aan, vooral omdat je bij ons de meest efficiënte voederomzet hebt met ons witblauw en andere rassen die op professionele en intensieve wijze gekweekt en vetgemest worden. Hun pleidooi voor het gericht inzetten van de grazers en het opwaarderen van vlees op zich, onder het motto ‘minder maar beter’ klonk bij de toelichting van het rapport als muziek in de oren van de milieubeweging.”

“Voor ons is het cruciaal dat wie activiteiten heeft in de rundveehouderij daarmee een deftig inkomen kan opbouwen”, klinkt het bij ABS. Gewijzigde consumptiepatronen, beperkt overaanbod, stuntaanbiedingen bij retailers, import uit derde landen aan dumpingprijzen en onstandvastige politieke besluitvorming droegen volgens de organisatie bij tot de neerwaartse prijzenspiraal voor rundveehouders. “Een bijkomende groene insteek - vandaag in de vorm van het RISE-rapport - die de doodsteek zou betekenen voor de sector in ons land kan en mag niet doorstromen in het nieuwe GLB. We rekenen daarvoor op het gezond boerenverstand van onze Europese en nationale politici en zullen hen regelmatig herinneren aan de technische evolutie, zelfs revolutie, die in de sector op gang komt.”

Recent onderzoek van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) wees uit dat de uitstoot van methaan met een derde teruggeschroefd kan worden door het toevoegen van zeer kleine hoeveelheden van een additief aan het voeder van herkauwers. “Dit kan en moet aangegrepen worden om de ganse discussie rond rundveehouderij en de impact ervan op het klimaat in een ander perspectief te plaatsen. Er is wel degelijk nog ruimte om op een veilige manier aan veehouderij te doen in Vlaanderen én de Europese Unie”, besluit Hendrik Vandamme.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Johan Vanneste

Volg VILT ook via