nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.03.2019 Er komt tweede kapitaalophaling voor suikerfabriek

Na een lange reeks informatievergaderingen eind vorig jaar braken voor de coöperatieve suikerfabriek in Seneffe de weken van de waarheid aan. Alles werd in het werk gesteld om bij akkerbouwers, sympathisanten en investeerders het nodige kapitaal binnen te halen. De Coopérative des Bevaux Transformateurs (CoBT) maakt de balans op: “Bij de deelnemers zijn 1.173 bietentelers en 192 sympathisanten. Samen investeren zij 39,4 miljoen euro. De producenten tekenden een contract voor levering van bieten aan de nog te bouwen fabriek, goed voor 1,06 miljoen ton bieten.” Zowel wat bieten als wat kapitaal betreft, is dat een grote stap in de goede richting. Een tweede inschrijvingsronde blijkt wel nodig alvorens er naar de bank gestapt kan worden.

Coöperatie CoBT heeft de financiering van 327 miljoen euro voor de bouw van een nieuwe suikerfabriek bijna rond. Er moet nog 55 miljoen euro worden opgehaald bij bietentelers, investeerders en overheid. Akkerbouwers hebben zich tot nu toe ingeschreven voor 1,06 miljoen ton bieten. Dat is driekwart van wat nodig is om de fabriek op een rendabele manier minstens 100 dagen lang 14.000 ton bieten per dag te laten verwerken. Het liefst wil CoBT de fabriek 115 dagen laten draaien. Dan zijn 1,61 miljoen ton bieten nodig, waarvan nu twee derde is gecontracteerd.

CoBT moet niet alleen genoeg bieten, maar ook voldoende startkapitaal hebben. Zo’n 200 miljoen euro kan de coöperatie lenen bij banken. Om bijna 130 miljoen euro eigen vermogen samen te krijgen, is een systeem opgezet van A-, B-, S- en F-aandelen. Met één A-aandeel (€ 2.000) word je lid van de coöperatie. Voor ieder B-aandeel (€ 3.000 per stuk) moet je tien jaar lang 100 ton bieten per jaar leveren. Er geldt een minimum van drie aandelen per teler. S-aandelen (€ 3.000) zijn voor sympathisanten, zoals loonwerkers.

De eerste inschrijfronde in januari voor A-, B- en S-aandelen bracht circa 39,4 miljoen euro op. Doel is om zo 57 miljoen euro op te halen. Daarom volgt een tweede inschrijving in maart, waarvan de modaliteiten binnenkort worden meegedeeld. Daarnaast heeft Wallonië een subsidie toegezegd van 7 miljoen euro. CoBT heeft nog eens om datzelfde bedrag gevraagd.

F-aandelen zijn alleen bestemd voor investeerders, verklaart projectleider Jean-Francois Gosse aan vakblad Boerderij. “De investeringsbank Société Régionale d’Investissement de Wallonie gaat via de F-aandelen 30 miljoen euro investeren. We zijn in gesprek met andere financiële partners over nog eens 30 miljoen euro. Daarbij zijn ook grote afnemers van suiker. Zij zijn gevoelig voor ons argument dat we in Seneffe zeer duurzaam suiker gaan produceren.”

Als dit allemaal lukt, heeft CoBT het eigen vermogen van 130 miljoen euro bij elkaar: 57 miljoen euro van bietentelers en sympathisanten, 60 miljoen euro van investeerders via de F-aandelen en 14 miljoen euro subsidie van de Waalse overheid. Gosse: “Dan komt ook de financiering door de banken van 200 miljoen euro en kunnen we de fabriek gaan bouwen. Het plan is dat in september 2022 de eerste bieten worden verwerkt.” Ondanks de huidige lage suikerprijs stelt CoBT de leden een omzet in het vooruitzicht van 3.133 euro per hectare, bij een opbrengst van 93 ton per hectare. Dat is zelfs in de huidige laagconjunctuur op de suikermarkt hoger dan de gemiddelde productiekosten voor bietenteelt. Die bedragen naar schatting 2.400 euro per hectare.

Het geloof in de plannen is groot bij de 1.173 akkerbouwers die reeds intekenden. Dat mag blijken uit het hoge gemiddelde bedrag dat ze inlegden, ruim 29.000 euro per bedrijf.  De coöperatie hoopt dat dit succes meer akkerbouwers overhaalt om te investeren in de nieuwe fabriek zodat Belgische bietentelers meer voor hun oogst betaald krijgen. Het verzamelen van voldoende suikerbieten en voldoende kapitaal zijn twee noodzakelijke voorwaarden voor de bouw van de nieuwe suikerraffinaderij. De volgende cruciale stap is een bankkrediet loskrijgen. Mocht dat niet lukken, dan zijn de coöperanten hun centen niet kwijt. Hun inleg voor B- en S-aandelen krijgen ze integraal terug, evenals het saldo van de A-aandelen dat rest na aftrek van de kosten die reeds gemaakt werden voor het project.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: CoBT

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via