nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.04.2018 EU bant Braziliaanse salmonellakip

Op donderdag 19 april stemden de EU-lidstaten unaniem voor een ban op de import van vleesproducten uit Brazilië, voornamelijk gevogelte. Volgens de Europese Commissie zal de ban impact hebben op 20 Braziliaanse bedrijven die al exporteerden naar Europa. De minister van landbouw, Blairo Maggi, vreest dat de maatregel 30 tot 35 procent van de export van zijn land zal beïnvloeden. “De maatregelen zijn gelinkt met onregelmatigheden in het Braziliaanse controlesysteem. Brazilië doet te weinig om de risico’s omtrent salmonella aan te pakken”, laat de Europese Commissie weten.

Daags na de aankondiging van de ban, liet de Braziliaanse regering weten dat het een klacht zal indienen bij de Wereldhandelsorganisatie om het embargo op te heffen. “Onze klacht houdt in dat de Europese Commissie zegt dat het om een gezondheidsprobleem gaat, maar wanneer Brazilië een tarief van 1.024 euro per ton betaalt en alles als vers vlees verstuurt, er geen probleem is. Dus is het geen gezondheidsprobleem”, aldus landbouwminister Blairo Maggi.

Ook de Braziliaanse Associatie van Dierlijke Proteïnen (ABPA) vindt de beslissing van de EU disproportioneel en inconsistent met de regels opgesteld door de Wereldhandelsorganisatie. “De associatie beschouwt de beslissing genomen door de Europese lidstaten als een ongegronde protectionistische maatregel die niet gebaseerd is op gezondheidsrisico’s.”

De Europese landbouwkoepel Copa-Cogeca steunt de maatregel volledig. Zij vragen ook om de resultaten van de recente Europese missie naar Brazilië te onderzoeken. “We staan achter het voorstel van de Commissie om vleesimport van 20 Braziliaanse vleesproducenten te blokkeren. Ze beantwoorden niet aan de hoge Europese standaarden. Het is ook niet de eerste keer dat we onvoldoende controle opmerken aan Braziliaanse kant. Het is ongeoorloofd om de hoge kwaliteits- en traceerbaarheidstandaarden van de EU te ondermijnen”, verklaart de secretaris-generaal van Copa-Cogeka Pekka Personen. De ban treedt in werking 15 dagen na publicatie in het officiële tijdschrift van de EU.
 

Bron: Reuters

Volg VILT ook via