nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.08.2018 EU-Commissie komt veehouders opnieuw te hulp

De Europese Commissie biedt opnieuw steun aan landbouwers die te lijden hadden onder de droogte van de voorbije weken. Een versoepeling van de vergroeningseisen moet verzekeren dat veehouders deze winter niet zonder voeder vallen. Zij mogen onder andere nu al wintergewassen zaaien en registreren als vanggewas, terwijl die normaal pas in de herfst worden gezaaid na een groenbedekker als tussenteelt. “Ik volg de situatie op landbouwbedrijven nauwlettend op”, reageert Phil Hogan, Europees commissaris voor Landbouw.

Op 2 augustus maakte de Commissie al bekend dat boeren een deel van hun inkomenssteun dit jaar sneller zullen kunnen ontvangen en dat ze landbouwgronden die normaliter braak zouden moeten liggen, mogen gebruiken voor de productie van veevoeder. “Nu treft de Commissie enkele aanvullende maatregelen ten behoeve van de veehouders”, klinkt het. “Zo zullen ze nu reeds wintergewassen mogen zaaien als vanggewas, terwijl die normaal pas in de herfst worden gezaaid na de teelt van een groenbedekker.” 

Vanggewassen zijn bedoeld om de nutriënten in de bodem op te nemen na de oogst van de hoofdteelt. Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege besliste enkele dagen geleden al om de uiterste inzaaidatum van vanggewassen op te schuiven naar 10 september, omdat de bodems nu nog te droog zijn om de nodige grondbewerkingen in optimale omstandigheden te kunnen uitvoeren.

De Commissie laat veehouders ook toe om een enkelvoudige groenbedekker te zaaien als invulling van het ecologisch aandachtsgebied, waarmee eerdere maatregelen nog versoepeld worden. Landbouwers die bijvoorbeeld 100 procent Italiaans raaigras zaaien, een grassoort die snel groeit, hebben het meeste kans op nog een grassnede voor de winter. De vanggewassen mogen nu ook eerder dan na de voorgeschreven minimumperiode van acht weken geoogst worden. Die maatregel moet ervoor zorgen dat de wintergranen tijdig kunnen worden gezaaid. De voorstellen van de Commissie moeten tegen het einde van de maand formeel goedgekeurd worden door de lidstaten. Ze zullen vervolgens retroactief van toepassing zijn.

CEJA, de Europese belangenverdediger van jonge landbouwers, riep eerder al op tot aanvullende maatregelen. “De recente gebeurtenissen tonen aan dat een breder scala aan instrumenten die landbouwers in staat moeten stellen om met droogte om te gaan, in het GLB moet worden geïmplementeerd”, zei CEJA-voorzitter, Jannes Maes. “Deze instrumenten moeten flexibel zijn, zodat boeren risico's kunnen beheren op de manier die het meest geschikt is voor hun regio en productietype.” De bijkomende maatregelen voor veehouders lijken al een stap in die richting.

Tegen vrijdag, 31 augustus, verwacht de Commissie van de lidstaten ook geactualiseerde informatie over de precieze impact van de droogte.

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Beeld: ILVO

Volg VILT ook via