nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.10.2018 EU en Singapore kiezen de weg vooruit op handelsvlak

De Europese Unie sloot drie overeenkomsten met Singapore waardoor de betrekkingen inzake handel, investeringen en politiek intensifiëren. “Als de eerste overeenkomsten van dit type tussen de EU en een lid van de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten zullen zij onze exporteurs enorme nieuwe mogelijkheden bieden”, zegt handelscommissaris Cecilia Malmström. “Deze overeenkomsten gaan over meer dan economische aspecten en getuigen van een sterke betrokkenheid bij de bevordering van de mensenrechten en arbeidsrechten en de bescherming van het milieu.”

Met de drie nieuwe overeenkomsten met Singapore zet de EU in op een sterkere aanwezigheid in een snelgroeiende, belangrijke regio. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker spreekt van “een sterke boodschap van gelijkgestemde partners om een internationaal systeem te verdedigen en te bevorderen dat is gebaseerd op regels, samenwerking en multilateralisme.”
Juncker: “De handelsovereenkomst zal nieuwe kansen bieden voor Europese producenten, werknemers, landbouwers en consumenten en is een afspiegeling van wat deze Commissie met andere gelijkgestemde partners over de hele wereld heeft bereikt, terwijl onze collectieve vastberadenheid om mondiale uitdagingen aan te pakken door middel van een politieke dialoog zal worden versterkt.”

Handelscommissaris Malmström laat tussen de regels verstaan dat protectionisme hoogtij viert op de wereldmarkt. “In deze moeilijke periode op het wereldtoneel hebben wij sterke bondgenoten zoals Singapore nodig om het op regels gebaseerde mondiale handelssysteem te handhaven." Binnen de ASEAN is Singapore veruit de grootste handelspartner van de EU, met een totaal bilateraal handelsvolume van 53,3 miljard euro wat goederen betreft (2017) en van 44,4 miljard euro wat diensten betreft (2016). Meer dan 10.000 ondernemingen uit de EU hebben een vestiging in Singapore, van waaruit zij het hele Stille Zuidzeegebied bedienen. Ook wordt door Europese bedrijven in Azië nergens zo veel geïnvesteerd als in Singapore.

De handelsovereenkomst met Singapore zal bijna alle nog bestaande tarieven voor bepaalde EU-producten afschaffen, de douaneprocedures vereenvoudigen en strenge normen en regels invoeren. Zij vereenvoudigt de handel in goederen zoals elektronica, voedingsmiddelen en farmaceutische producten en stimuleert de groene groei. De markt voor diensten zoals telecommunicatie, milieudiensten en engineering wordt opengesteld. De handelsovereenkomst bevat ook een uitgebreid hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling. Daarin zijn de strengste normen op het vlak van werk, veiligheid en milieu- en consumentenbescherming opgenomen. De gezamenlijke acties inzake duurzame ontwikkeling en klimaatverandering worden versterkt.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via