nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.06.2019 EU geeft fiat voor vergoeding getroffen pluimveehouders

Europa heeft zijn fiat gegeven voor een schadevergoeding voor Belgische pluimveehouders die te maken krijgen met het H3N1-virus, een laagpathogene variant van het vogelgriepvirus. Dat liet Europees landbouwcommissaris Phil Hogan weten na overleg met federaal landbouwminister Denis Ducarme en zijn Vlaamse collega Koen Van den Heuvel. Ons land drong al langer aan op maatregelen nadat intussen meer dan 60 pluimveebedrijven getroffen zijn. In tegenstelling tot een laagpathogene variant verspreidt dit H3N1-virus zich razendsnel en veroorzaakt het heel wat sterfgevallen in de pluimveestallen.

Ons land drong al langer aan bij Europa om maatregelen te nemen om de getroffen pluimveehouders te kunnen vergoeden. Omdat het type H3 van het vogelgriepvirus laagpathogeen is, geldt er geen verplichte opruiming van de getroffen bedrijven. Er kan dan ook geen financiële compensatie worden uitbetaald omdat dit kan gezien worden als ongeoorloofde staatssteun. Maar na een nieuw overleg tussen de Vlaamse en federale landbouwminister en eurocommissaris Phil Hogan is er nu toch een princiepsakkoord uit de bus gekomen. Er kan een financiële compensatie worden uitgekeerd om de pluimveehouders te vergoeden voor de ruimingsmaatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Hoewel de modaliteiten van het akkoord de komende dagen nog verder moeten uitgewerkt worden, zijn toch al een aantal details bekend. Zo zullen de pluimveehouders aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Ze mogen bijvoorbeeld niet verantwoordelijk zijn voor de besmetting van de dieren en ze moeten de sanitaire verplichtingen nakomen. Die sanitaire verplichtingen werden na de uitbraak van het virus al verstrengd door minister Ducarme. Het gaat onder meer over het ontsmetten van voertuigen die op commerciële pluimveebedrijven komen, het beperken van de toegang tot de stallen en de afvoer en verwerking van mest uit besmette stallen.

Federaal landbouwminister Denis Ducarme en zijn Vlaamse collega Koen Van den Heuvel zijn zeer tevreden dat er nu toch een opening is gecreëerd door Hogan om de pluimveehouders te vergoeden voor de schade die zij lijden. “De sector wordt zwaar getroffen door het H3N1-virus. Ik ben dan ook blij dat de Europese Commissie zich pragmatisch opstelt in deze kwestie”, reageert Denis Ducarme. Ook voor Koen Van den Heuvel is de beslissing van Hogan goed nieuws. “Het gaat om een tegemoetkoming voor de vaste kosten die deze bedrijven hebben wanneer zij voor langere tijd leeg staan na een ruiming. Verder overleg met de Commissie moet in de komende dagen uitwijzen hoe de financiële compensatie er concreet zal uitzien.” De landbouworganisaties zijn eveneens opgelucht dat Europa de problemen van de Belgische pluimveehouders eindelijk serieus neemt.

Op zo’n twee maanden tijd zijn al een 60-tal pluimveebedrijven getroffen. Het gaat vooral om West-Vlaamse bedrijven, maar ook bij twee Waalse pluimveehouders is het H3N1-virus aangetroffen. Voor de mens is het virus ongevaarlijk, maar de impact op de getroffen pluimveebedrijven is groot. Bij leghennenbedrijven kan een legdaling optreden tot 100 procent. In bepaalde gevallen sterft ook tot 60 procent van de pluimveestapel.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: ILVO

Volg VILT ook via