nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.09.2017 EU helpt landen verschil in voedselkwaliteit opsporen

De Europese Commissie gaat bijstand verlenen aan nationale autoriteiten die de voedselkwaliteit moeten inspecteren. Zo zullen er onder meer richtsnoeren komen die landen kunnen helpen om een mogelijk geval van tweevoudige kwaliteit te onderzoeken en wordt er werk gemaakt van vergelijkende tests voor levensmiddelen. Die maatregelen komen er nadat verschillende Centraal- en Oost-Europese landen erover geklaagd hebben dat de drank en de voeding in hun winkelrekken van lagere kwaliteit is dan in West-Europese landen.

In landen als Tsjechië, Hongarije, Polen, Slovakije en Bulgarije leeft de overtuiging al langer dat sommige levensmiddelen die er worden verkocht op het eerste zicht identiek zijn aan de producten in West-Europa, maar in feite van inferieure kwaliteit zijn. Zo beweerde de Hongaarse voedselinspectie in februari dat de Nutella er "minder romig" is dan in buurland Oostenrijk. Ook andere producten zouden kwalitatief armer zijn. Slovakije zegt met hetzelfde probleem te kampen.

Volgens Europees commissaris voor Consumentenzaken Vera Jourova, zelf een Tsjechische, "zoeken de individuele lidstaten al te lang tevergeefs naar een manier om deze kwestie aan te pakken". Het zijn de nationale autoriteiten en inspectiediensten die ervoor moeten zorgen dat de EU-wetgeving wordt nageleefd, zodat consumenten correcte informatie krijgen en oneerlijke handelspraktijen aan banden worden gelegd, maar de Commissie wil hen daarin wel bijstaan.

Ze maakt een aantal richtsnoeren bekend met de voorschriften van de Europese wetgeving die van toepassing zijn bij een onderzoek naar een mogelijk geval van 'tweevoudige kwaliteit'. Ze werkt ook aan een methode om de vergelijkende tests voor levensmiddelen te verbeteren, waarvoor er één miljoen euro wordt vrijgemaakt. Hetzelfde bedrag wordt geïnvesteerd in het verzamelen van bewijs en de handhaving van de regels. Daarmee zullen de lidstaten studies of handhavingsmaatregelen kunnen bekostigen.

Op 13 oktober vindt in de Slovaakse hoofdstad Bratislava een consumententop plaats, waar de ministers van de EU-lidstaten over het probleem van gedachten zullen wisselen.

Bron: Belga

Volg VILT ook via