nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.03.2018 EU-Hof fluit Commissie terug in ggo-beslissing

Het Europees Hof van Justitie annuleert de weigering van de Europese Commissie om de erkenningsprocedure van verschillende producten die genetisch gemodificeerde gewassen bevatten te herbekijken. Op basis van de Aarhus-regulering had de ngo Testbiotech de Commissie gevraagd om de goedkeuringsprocedure van de producten in kwestie opnieuw te evalueren. De Commissie weigerde, maar wordt nu teruggefloten door het EU-Hof. 

Tussen 2007 en 2010 dienden Pioneer en Monsanto verschillende erkenningsdossiers in voor enkele voedingsproducten, -ingrediënten en veevoeders die genetisch gemodificeerde sojabonen bevatten. De Commissie oordeelde voor elk van de producten dat de ggo-versies even veilig waren dan de niet-ggo-versies, en verleende in 2015 een vergunning om de producten op de Europese markt te brengen.

Testbiotech, een ngo die zich verzet tegen de Europese markttoegang voor ggo’s, diende meteen daarop een verzoek in bij de Commissie om de erkenningsprocedure grondig door te lichten. Het beriep zich daarbij op de Aarhus-regulering, die ngo’s inspraak geeft bij milieubeslissingen. De Commissie vond de vraagt echter ongegrond omdat de Aarhus-afspraken vooral over milieu gaan, en niet zozeer over volksgezondheid, een belangrijk aspect in de erkenningsprocedure van de ggo-producten die de ngo aanvocht. Testbiotech was daar niet mee akkoord en trok naar het Europees Hof van Justitie met de vraag om de afwijzing te annuleren.

“Elk genetisch gemodificeerd gewas moet eerst geteeld worden alvorens het kan verwerkt worden”, aldus het Hof. “En precies in dat productiestadium maken ze wel degelijk deel uit van onze leefomgeving en is er dus een duidelijke link met het milieu.” Het Hof vindt dus dat de bezwaren die Testbiotech had gemaakt wel degelijk binnen de Aarhus-regulering vallen en dat de Commissie dus ongelijk had door de vraag tot evaluatie af te wijzen. De weigering is door dit vonnis dan ook vernietigd, waardoor de Commissie een nieuw antwoord moet formuleren aan Testbiotech. 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via