nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.04.2019 EU-Hof verzocht om advies verbod onverdoofd slachten

Dierenrechtenorganisatie GAIA neemt akte van de verschillende prejudiciële vragen die het Grondwettelijk Hof stelt aan het Europees Hof van Justitie in Luxemburg over het Vlaamse en Waalse verbod op onverdoofd slachten. "Het Grondwettelijk Hof schuift de hete aardappel door naar Europa", vindt voorzitter Michel Vandenbosch. De organisatie maakt zich "met veel vertrouwen" op om ook bij de behandeling van de zaak door het Europees Hof het Vlaams en Waalse Gewest te ondersteunen als tussenkomende partij, meldt GAIA in een reactie.

In de zaak over het Vlaamse decreet dat het verbod op onverdoofd slachten invoert, stelt het Grondwettelijk Hof drie prejudiciële vragen aan het Europees Hof van Justitie vooraleer het zich uitspreekt over de grond van de zaak. Het voelt zich daartoe verplicht omdat er twijfel is over de interpretatie van Europese rechtsregels. De Vlaamse regering koos er onder impuls van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts voor om de uitzondering voor rituele slachtingen op te heffen na afloop van een overgangsperiode, met die nuance dat voor rituele slachtingen de techniek van de omkeerbare verdoving kan worden toegepast.

Met de prejudiciële vragen wenst het Grondwettelijk Hof eerst te weten of de Europese slachtverordening het mogelijk maakt om een totaalverbod in te voeren op onverdoofd slachten. "Het is namelijk zo dat deze Europese verordening stelt dat het in de EU mogelijk moet zijn dat slachtingen zonder verdoving, voorgeschreven door een religie, enkel en alleen kunnen plaatsvinden in een erkend en permanent slachthuis. Maar de verordening laat uitdrukkelijk toe dat de lidstaten verder gaan om het dierenwelzijn te verzekeren."

"De tweede en de derde vraag aan het Hof van Justitie gaan erover of België, door verder te gaan dan de verordening, niet in strijd handelt met de vrijheid van religie. Het Hof verwijst in die context naar het feit dat de Europese slachtverordening niet van toepassing is op jacht en visserij. Het Grondwettelijk Hof wenst dus indirect te weten of er geen sprake is van discriminatie van gelovigen."

GAIA zegt met "veel vertrouwen" naar Luxemburg te trekken. "Uiteraard is het voor lidstaten mogelijk om verder te gaan en ook in slachthuizen onverdoofde slachtingen te verbieden. Het feit dat diverse lidstaten – recent Slovenië, Denemarken en Zweden – zonder problemen met de Europese Commissie een verbod hebben ingevoerd, is indicatief. Ook de Raad van State heeft in verschillende adviezen bevestigd dat de Europese slachtverordening toestaat om ook in slachthuizen te verplichten dat steeds verdoofd wordt", aldus meester Godfroid die GAIA bijstaat.

"Wat de andere vragen betreft, ben ik ook optimistisch", geeft Michel Vandenbosch aan. "In de vorige zaak van GAIA voor het Hof van Justitie in verband met de tijdelijke slachtvloeren die definitief illegaal verklaard zijn in Vlaanderen, heeft het Hof ons ook gevolgd: er is geen probleem met de vrijheid van religie."

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: GAIA

Volg VILT ook via