nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.05.2017 EU investeerde 53 miljoen euro in Vlaams natuurherstel

"In de voorbije 25 jaar heeft Europa 53,2 miljoen euro geïnvesteerd in natuurbehoud en natuurherstel in Vlaanderen. De resultaten daarvan zijn fenomenaal." Dat zegt Benno Geertsma, woordvoerder van Natuurpunt. "Verloren gewaande plant- en diersoorten keren terug, verwaarloosde terreinen worden natuurvriendelijk ingericht en opengesteld voor een groot publiek." De natuurvereniging blikte in Averbode – samen met de Europarlementsleden Mark Demesmaeker (N-VA), Kathleen Van Brempt (sp.a) en Bart Staes (Groen) – terug op 25 jaar Europees natuurbeleid.

Het realiseren van het Natura 2000-netwerk is het speerpunt van de Europese Unie om bedreigde natuur te herstellen. Zowel overheden, natuurorganisaties als privé-initiatiefnemers genre bedrijven of boseigenaars kunnen LIFE-projecten – LIFE is de naam van het Europese financieringsinstrument – met een looptijd van vijf tot zes jaar, indienen bij de Europese Commissie. Natuurpunt heeft de voorbije 25 jaar 35 zulke projecten ingediend. Doel van die projecten was soorten helpen en leefgebieden herstellen die beschermd worden door de twee belangrijkste Europese natuurwetten, de vogel- en habitatrichtlijn.

Het meest recente project is LIFE Delta, dat waterbergende vallei-natuur zal inrichten rond de Demer tussen Herk-de-Stad en Diest. Daarnaast is er binnen de projecten ook aandacht voor de uitbouw van recreatie en de samenwerking met partners als gemeenten, provincies en derden, bijvoorbeeld een visclub en landbouwers.

Twaalf procent van de landoppervlakte van Vlaanderen maakt deel uit van het Natura 2000 netwerk. "Daarmee is het Europees programma een turbo voor de Vlaamse natuurbescherming", aldus Geertsma. Verschillende kwetsbare soorten profiteerden al van het herstel. Zo evolueerde de populatie van de kluut in de Uitkerkse Polder van 4 naar 178 broedparen en werd in het Grote Netewoud bij Meerhout zo'n 74 hectare broekbos hersteld. De komende jaren komt er daar nog 108 hectare bij. Het LIFE-project in Averbode Bos en Heide bracht de nagenoeg verdwenen vennen terug, samen met tientallen soorten libellen.

De Europarlementsleden die aanwezig waren in Averbode onderstreepten het belang van de Natura 2000-programma's voor ons land. "Door de connectie te maken van Vlaamse natuurgebieden met andere natuurgebieden in ons land en met natuurgebieden in onze buurlanden, versterkt Europa de biodiversiteit, en dat vormt op zich een belangrijke meerwaarde", zei Kathleen Van Brempt (sp.a). "De Europese ondersteuning is belangrijk voor de biodiversiteit maar ook voor de mensen die in de natuur recreatie en verpozing zoeken", voegde Bart Staes (Groen) daaraan toe. "Daarnaast vormen deze natuurgebieden van Natuurpunt ook een weefgebied tussen natuur en landbouw en door die op een verstandige manier samen te brengen, levert Natuurpunt baanbrekend werk."

Voor Mark Demesmaeker (N-VA) is inzet voor de natuur de plicht van elke burger, "al is het in zijn eigen tuin". Demesmaeker zei zich te willen blijven inzetten in het Europees Parlement voor programma's zoals Natura 2000, "want al is het droevig gesteld met de natuur, in de Natura 2000-gebieden gaat het merkelijk beter met de natuur en de diversiteit. Daar moeten we allemaal werk van blijven maken", besloot Demesmaeker.
 

Bron: Belga

Volg VILT ook via