nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.10.2018 EU laat interventie voor melkpoeder toe via tenders

Europa koopt sinds begin dit jaar geen magere melkpoeder meer op tegen een vaste interventieprijs. Door de melkcrisis die in 2015 begon en het grootste deel van 2016 aansleepte, groeide de berg melkpoeder die Europa uit de markt haalde om de melkprijs te ondersteunen. Eind 2017 bedroeg die berg zo’n 400.000 ton. Op dit moment is die hoeveelheid al geslonken, maar de Europese landbouwministers willen ook in 2019 vermijden dat de opgekochte voorraad melkpoeder aangroeit. Het quotum blijft dus ook volgend jaar op nul ton staan. Enkel via zogenoemde ‘tenders’ zal de EU kunnen ingrijpen in de markt.

Tijdens de zuivelcrisis van 2015-2016 kocht de Europese Unie heel wat magere melkpoeder op om de zuivelmarkt te ondersteunen. In totaal haalde Europa 360.000 ton of zo’n 17 procent van het jaarlijks verhandelde volume magere melkpoeder uit de markt tijdens de crisis. In de periode na de crisis groeide de berg aan tot 400.000 ton. Wanneer de zuivelmarkt weer zou aantrekken, zou Europa het product weer op de markt brengen. In principe kon er zo jaarlijks 109.000 ton opgekocht worden om de markt te ontlasten, maar die drempel is in het voor de zuivelsector dramatische jaar 2016 opgetrokken.

Het relatief oude melkpoeder uit de publieke interventie doet het echter niet zo goed op de markt. Handelaars vinden de vaste prijs van ongeveer 1.400 euro per ton te hoog, hoewel die ongeveer 260 euro per ton onder de marktprijs van melkpoeder ligt. De poederberg baart de producenten steeds grotere zorgen. De melkprijs steeg in 2017 opnieuw tot ongeveer 35 cent per liter, maar de markt keert weer en de grote voorraden zouden er wel eens voor kunnen zorgen dat de prijs opnieuw ineenstuikt. "Een zwaard van Damocles boven onze hoofden", klonk het toen bij de European Milk Board (EMB).

Sinds begin dit jaar is via een achttal inschrijfrondes ruim 130.000 ton van het opgeslagen melkpoeder verkocht. Om te vermijden dat die hoeveelheid weer aangroeit, heeft de Europese Raad van landbouwministers beslist om de drempel van 109.000 ton te laten varen en die – net als voor het huidige jaar 2018 - op nul te zetten voor 2019. De interventieregeling wordt echter niet helemaal naar de prullenbak verwezen. Europa kan beslissen om alsnog melkpoeder te kopen via een openbare inschrijving – een zogenoemde ‘tender’ – en geval per geval beslissen hoeveel er gekocht wordt en aan welke prijs.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via