nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.06.2017 EU-lidstaten pleiten voor lokale sojateelt

Heel wat Europese lidstaten willen de teelt van sojabonen en andere eiwithoudende gewassen in de EU stimuleren om zo de Europese landbouw duurzamer te maken. Duitsland en Hongarije presenteerden tijdens de EU-raad van landbouwministers een nota waarin ze pleiten voor het ondertekenen van een heuse Europese sojaverklaring die het lokale eiwitdeficit ongedaan moet maken. Ook België steunt de verklaring. 

Nog steeds wordt een aanzienlijk deel van de Belgische eiwitbehoefte ingevuld via de invoer van overzeese eiwitbronnen, voornamelijk in de vorm van Zuid-Amerikaanse soja. Om Europa minder afhankelijk te maken van die invoer werd tijdens de Europese Raad van landbouwministers een verklaring voorgesteld die het Europese eiwitdeficit wil verkleinen. Onder meer Duitsland, Hongarije, Polen, Frankrijk, Slowakije, Slovenië, Finland, Roemenië, België, Griekenland, Luxemburg en Oostenrijk zouden de verklaring steunen. Tijdens de volgende landbouwraad op 17 en 18 juli zullen de landbouwministers van de lidstaten de verklaring ondertekenen. 

Volgens de Duits-Hongaarse nota importeert de EU jaarlijks 36,1 miljoen ton sojaboon-equivalenten, met andere woorden bonen plus daarvan afgeleide producten. De eigen productie ligt tussen 960.000 en 1,9 miljoen ton sojabonen. Het grote verschil tussen behoefte en productie maakt de EU kwetsbaar voor externe factoren, stellen Duitsland en Hongarije. De ingevoerde soja is bestemd voor de veehouderij en de voedingsindustrie, maar ligt onder vuur omdat de teelt ervan bijdraagt tot de ontbossing van het Amazonewoud en het biodiversiteitsverlies in de Cerrado.

België importeerde in 2014 690.000 ton sojaschroot, 75.000 ton sojaolie en 193.000 ton sojabonen. Dat is uitgedrukt in sojabonen een miljoen ton of 0,4 procent van de wereldproductie. De mengvoedersector engageert zich via het actieplan alternatieve eiwitten om de ecologische impact van de eiwitimport te verminderen. In het kader van het actieplan worden steeds grotere tonnages maatschappelijk verantwoorde sojaschroot aangekocht en worden bestaande eiwitbronnen van dierlijke of plantaardige oorsprong zo veel mogelijk gevaloriseerd. België is voor ongeveer 50 procent afhankelijk van de import van overzeese soja, het EU-gemiddelde ligt op 75 procent. 

Bron: LARA

Beeld: Wervel

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via