nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.04.2018 EU maakt vaart met handelsakkoorden Japan en Singapore

Terwijl de Amerikaanse president Donald Trump de eerste schoten van een mogelijke handelsoorlog heeft gelost, zet de Europese Commissie volop door met het afsluiten van nieuwe handelsakkoorden. Woensdag lanceerde ze het ratificatieproces voor de akkoorden met Singapore en Japan. Gehoopt wordt dat beide deals reeds tegen de herfst van volgend jaar in werking kunnen treden. Singapore wordt gezien als de toegangspoort tot Zuidoost-Azië voor Europese bedrijven. Naar Japan zal de export van heel wat voedingsproducten kunnen toenemen, o.a. kaas, rund- en varkensvlees.

De Europese Commissie heeft de resultaten van de onderhandelingen met Japan en Singapore voorgelegd aan de lidstaten. Dit is de eerste stap op weg naar de ondertekening en de sluiting van deze overeenkomsten. Met Japan liepen de onderhandelingen jarenlang stroef, tot het aantreden van Trump de gesprekken een nieuw elan gaf. Het resultaat is volgens de Commissie "haar belangrijkste handelsakkoord ooit". Het economisch partnerschapsakkoord verwijdert het gros van de douanerechten die Europese bedrijven nu één miljard euro per jaar kosten.

Europese landbouwers krijgen meer toegang tot de Japanse markt en bedrijven zullen kunnen meedingen in openbare aanbestedingen in vele Japanse steden. Wat de uitvoer van landbouwproducten betreft, verdwijnen de invoerrechten van bijna 30 procent op veel kazen en op wijn (15%). Ook de export van rundvlees en varkensvlees zal aanzienlijk verhogen omdat er (bijna) geen douanetarieven meer geheven worden. De geografische aanduidingen waarmee Europa zijn streekproducten beschermt tegen namaak zullen ook in Japan gehandhaafd worden.

De handels- en investeringsovereenkomst met Singapore zijn de eerste bilaterale akkoorden die de EU met een lid van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten (Asean) sluit. Binnen de Asean is Singapore veruit de grootste handelspartner van de EU, met een totaal bilateraal handelsvolume van 53,3 miljard euro wat goederen betreft (2017) en van 44,4 miljard euro wat diensten betreft (2016). Meer dan 10.000 ondernemingen uit de EU zijn gevestigd in Singapore, van waaruit zij het hele Stille Zuidzeegebied bedienen.

De Commissie hoopt dat de lidstaten en het Europees Parlement zo snel mogelijk het licht op groen zullen zetten en dat het handelsakkoord met Japan tegen de herfst van volgend jaar in voege kan gaan. Dat geldt ook voor de deal met Singapore. Tegen de achtergrond van de Waalse CETA-affaire en het advies van het Europese Hof van Justitie is met Singapore wel een apart akkoord gesloten over de bescherming van investeerders. Dat akkoord moet wel degelijk geratificeerd worden op nationaal niveau. Met Japan zijn de onderhandelingen over investeerdersbescherming nog steeds lopende.

Intussen hoopt de Commissie nog dit voorjaar handelsakkoorden af te sluiten met Mexico en het Zuid-Amerikaanse handelsverband Mercosur. Daarnaast wil ze deze lente ook nog gesprekken op gang trekken met Australië en Nieuw-Zeeland.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via