nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.10.2018 EU-mededingingsautoriteiten voordelig voor landbouwers

De Europese Commissie heeft het eerste verslag over de toepassing van de mededingingsregels in de landbouwsector gepubliceerd. Uit het verslag blijkt dat het werk van de Europese mededingingsautoriteiten landbouwers kan helpen om betere voorwaarden te verkrijgen van grote afnemers of coöperaties. “Dit verslag belicht hoe landbouwrecht en mededingingsrecht hand in hand gaan om eerlijkere en efficiëntere resultaten te behalen voor zowel producenten als consumenten”, reageert EU-landbouwcommissaris Phil Hogan. “Erkende producentenorganisaties kunnen landbouwers helpen hun positie in de voedselvoorzieningsketen te versterken.”

De EU-mededingingsregels bepalen dat concurrenten zelfstandig actief op de markt moeten opereren en dat zij bijvoorbeeld geen prijsafspraken met elkaar mogen maken of areaalbeperkingen mogen afspreken. Mededingingsbeleid is vooral bedoeld om kartels te voorkomen en er voor te zorgen dat een onderneming geen misbruik zou maken van haar dominante positie op een markt. De verordening tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening (de GMO-verordening) bevat echter afwijkingen van de toepassing van deze regels, die van invloed zijn op alle of sommige landbouwsectoren of betrekking hebben op specifieke situaties.

De GMO werd bijvoorbeeld gebruikt om het hoofd te bieden aan de crisissen in de sectoren melk, varkensvlees en groenten en fruit. Het verslag dat de Commissie publiceerde is het eerste dat specifiek is gericht op de toepassing van de EU-mededingingsregels op de landbouwsector. Het verslag beschrijft de periode van 1 januari 2014 tot midden 2017 - wat de afwijkingen van de mededingingsregels in de GMO-verordening betreft - en de periode van 1 januari 2012 tot midden 2017 - wat de evaluatie van antitrustonderzoeken betreft.

De Europese mededingingsautoriteiten hebben 178 onderzoeken verricht in de landbouwsector. Meer dan een derde daarvan had betrekking op verwerkers van landbouwproducten, en landbouwers vormden daarbij de grootste groep klagers. “In bijna de helft van alle inbreuken op de mededingingsregels die tijdens de onderzoeken aan het licht zijn gekomen, ging het om prijsafspraken”, zeggen de onderzoekers. Die afspraken werden doorgaans gemaakt tussen concurrerende verwerkers om de groothandelsprijs te bepalen (bv. voor suiker en meel), of tussen verwerkers en detailhandelaren om de detailhandelsprijs te bepalen (bv. voor zuivelproducten, vlees of zonnebloemolie). Bij andere inbreuken ging het om productieafspraken, informatie-uitwisseling of de verdeling van de markten.

De conclusie van het verslag luidt als volgt: “Het handhavend optreden van de Europese mededingingsautoriteiten werkte in het voordeel van landbouwers, die betere deals kregen voor hun producten.” In het bijzonder worden in het verslag verschillende gevallen genoemd waar Europese mededingingsautoriteiten praktijken van grote afnemers die bedoeld waren om lagere prijzen aan de landbouwers te betalen, hebben tegengehouden en bestraft. “Bovendien hebben de inspanningen van de Europese mededingingsautoriteiten eveneens landbouwers geholpen om betere voorwaarden te verkrijgen van de coöperaties.”

Daarnaast spelen de Europese mededingingsautoriteiten ook een belangrijke rol in het beschermen van de interne markt. “Een aantal lidstaten hebben af en toe getracht de invoer van bepaalde landbouwproducten uit andere lidstaten te beperken”, aldus de onderzoekers. “Verschillende Europese mededingingsautoriteiten onderzochten en beëindigden een aantal collectieve overeenkomsten, waarbij bijvoorbeeld landbouwers in een bepaalde lidstaat de verkoop door landbouwers uit andere lidstaten proberen te belemmeren.”

Het volledige verslag van de Europese Commissie vind je hier terug.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via