nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.10.2016 EU-parlement geeft nieuw signaal tegen ggo's

Met een ruime meerderheid heeft het Europees Parlement zijn bezwaar geuit tegen de toelatingen voor de teelt en de import van vijf genetisch gemodificeerde gewassen. Europarlementslid Bart Staes (Groen) spreekt van een politiek signaal. "De stemming van vandaag toont opnieuw aan dat de EU ontegensprekelijk tegen de import en de teelt van ggo's is", zegt hij. Mark Demesmaeker (N-VA) is een andere mening toegedaan en beroept zich op de wetenschappelijke expertise van EFSA, het Europees voedselveiligheidsagentschap. 

Genetisch gemodificeerde organismen zorgen al jaren voor politieke hoogspanning in Europa. Vorig jaar werd een voorstel van de Commissie om lidstaten toe te staan de import van ggo's op hun eigen grondgebied te verbieden, ook al bestaat daar Europese toestemming voor, naar de prullenmand verwezen. Ook de beslissingsbevoegdheid over de teeltautorisatie ligt bij de Commissie, omdat de lidstaten er maar geen vergelijk over kunnen vinden.

Nu moet de Commissie beslissen over een vernieuwde vergunning voor de teelt van MON810, de ggo-mais van Monsanto, over een eerste vergunning voor de teelt van twee andere ggo's en over de import van twee genetisch gemodificeerde gewassen. Het parlement roept de Commissie op geen groen licht te geven. “Een meerderheid van burgers en lidstaten is sowieso tegen het gebruik van deze technologie in de landbouw”, aldus Bart Staes. “Het wordt hoog tijd dat beleidsmakers daar naar luisteren.” Staes zegt bezorgd te zijn over de manier waarop EFSA tewerkgaat.

Mark Demesmaeker (N-VA) is wel gewonnen voor ggo's. "De Europese goedkeuringsprocedure voor ggo's is bijzonder strikt, met de grondige EFSA-risicobeoordeling als cruciale factor", zegt hij. "De N-VA gelooft sterk in een wetenschappelijk onderbouwd en een op feiten gebaseerd beleid, zij die deze bezwaren steunen blijkbaar niet." Volgens Demesmaeker is de beoordeling door EFSA wel degelijk waterdicht. Demesmaeker wijst er nog op dat biotechnologie een belangrijke sector is voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling: "Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. De bezwaren geven het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is."

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via